Trygve Gotaas (1890-1966) var forretningsmann og skipsreder. Han var gjennom flere tiår et aktivt medlem i Oslo Jeger- og Fiskerforening, og hadde et livslangt engasjement for sportsjakt og viltforskning.

Trygve Gotaas' Fond

Trygve Gotaas' Fond ble etablert i 1973 etter en testamentarisk gave fra skipsreder Trygve Gotaas. Fondets formål er viltforvaltning, og gjennom 50 år har fondet bidratt med over 15 millioner kroner til ulike prosjekter.

Viltforvaltning i 50 år

I 2023 er Trygve Gotaas' Fond 50 år. Hva har fondet drevet med i alle disse årene, og hva har kommet ut av det?

I anledning 50-års jubileet har vi laget et jubileumsskrift der vi forteller historien om fondet, og hva midlene har blitt brukt til.

Jubileumsskriftet inneholder en rekke svært interessante artikler der de som har fått midler fra fondet beskriver prosjektene sine og hva som har kommet ut av de. Dette gir en god oversikt over sentral viltforskning i Norge de siste 50 år.

Jubileumsskriftet finnes i trykt utgave, og kan også lastes ned digitalt her.