Kurs i Jaktledelse - Jakt på hjortevilt

 • Fra:
  19.04.2024 kl. 17.00
 • Til:
  20.04.2024 kl. 17.00
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  Frognerseteren Friluftssenter, Holmenkollveien 196, 0791 Oslo
 • Pris:
  Medl: 2700,- / Ikke medl: 3000,-
 • Arrangør:

Kurs i jaktledelse i samarbeid med Skogkurs

Oppdatert på jaktledelse og jaktleders ansvar? Nå er det muligheter, i Oslo.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Skogkurs.

Hensikt med kurset

Jaktledelse er obligatorisk og forskriftsfestet på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi deltagere på elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig. Samtidig skal jaktlaget fungere sosialt og kulturelt.

For å nevnte noe.

Skogkurs står for det faglige på dette kurset i jaktledelse. 

Vi er så heldig å ha fått med oss to solide forelesere, som har lang og bred erfaring både i å gjennomføre dette kurset og som jegere og jaktleredere. 

Dagh Bakka er kursleder i fellesskap med Hans-Ole Arnesensom instruktør

 

 

Målgrupper:
Kurset er beregnet på nåværende og kommende ledere, nestledere og deltagere på elg- og hjortejaktlag.

Kurset er på 12 timer. 

 

God jaktledelse innebærer god organisering, planlegging og ledelse av en jakten for å oppnå målene på en trygg og ansvarlig måte. I tråd med avtale og grunneier, og slik samfunnet aksepterer jakten og innenfor gjeldende lover og forskrifter.

Vi nevner noen nøkkelfaktorer for god jaktledelse, og trygg jaktutøvelse:

 1. Sikkerhet først: Prioritering av sikkerheten til alle deltakere, inkludert jegerne, hundene og andre personer som er involvert i jakten og andre brukergrupper Dette inkluderer å sørge for at alle følger våpenlover og bruker riktig utstyr.

 2. Kunnskap om området: En god jaktleder bør ha god kjennskap til jaktområdet, inkludert terreng, værforhold, tilgjengelige ressurser og eventuelle risikoer.

 3. Planlegging: Dette innebærer å planlegge jakten, fastsette mål og forventninger og ta hensyn til eventuelle spesielle behov eller begrensninger for jaktaktiviteten.

 4. Kommunikasjon: Tydelig og effektiv kommunikasjon er avgjørende i jaktledelse. Dette inkluderer å informere deltakere om planene, regler og sikkerhetsprosedyrer, samt opprettholde åpen kommunikasjon under jakten for å koordinere aktiviteter og håndtere eventuelle uforutsette hendelser.

 5. Respekt for naturen og dyrelivet: En god jaktleder oppmuntrer til ansvarlig jaktpraksis og respekt for naturen og dyrelivet.

 6. Opplæring og veiledning: Å tilby opplæring og veiledning til mindre erfarne jegere i gruppen, inkludert instruksjoner om sikkerhet, jaktetikk og korrekt bruk av utstyr.

 7. Fleksibilitet: Evnen til å tilpasse seg endrede forhold og ta raske beslutninger under jakten, for eksempel å endre planer på grunn av værforhold eller dyrebevegelser.

 8. Etikk: En god jaktleder demonstrerer høy etisk standard og oppmuntrer til respektfulle og bærekraftige jaktpraksiser.

 9. Ansvar: Å ta ansvar for alle aspekter av jaktledelsen, inkludert sikkerhet, ressursforvaltning og gruppedynamikk.

Samlet sett innebærer god jaktledelse å være en dyktig organisator, kommunikator og leder, samtidig som man opprettholder respekt for naturen og sikkerheten til alle involverte parter.

Kursbeløp

Kurset koster ordinært kr 3.000 pr deltager. 

Om du er medlem i Solemskogen JFF koster kurset kr 2.700.

Vi har reservert endel plasser til våre medlemmer for redusert medlemspris. Her gjelder førstemann til mølla. Altså; Om du er medlem hos oss og ønsker kurset til kr 2.700 gjelder det å være rask.

Kursbeløp inkluderer serving og materiell.

 

Påmelding og betaling

Se lenke til påmelding og betaling direkte til Skogkurs som du finner her

Det er begrenset med plasser på kurset, og vi kjører bindene påmelding.

Det er kort spasertur fra holdeplass på Holmenkollbanen, og gode parkeringsmuligheter.

Adressen er Holmenkollveien 196. 0791 Oslo.

Se også informasjon her.

Program:
 

Vi starter fredag kl 17.00:

17.00 oppmøte
17.15 Kursåpning. Faglig innledning, bakgrunn og mål 
18.15 Jaktlederen. Lover og forskrifter ang. jaktlederen 
18.45 Før jakta. Forberedelser, avtaler, kontroll 
19.30 Kaffe m/kake
19.45 Jaktutøvelsen Parole  Sikker og human jakt .
21.00 Pause
21.15 Jaktutøvelsen. Praktisk gjennomføring.
21.45 Slutt for dagen
 

Lørdag
09.00 Ettersøk
10.15 Pause
10.30 Etter jakta. Slakting og kjøtthåndtering. Fordeling av byttet 11.15 Forvaltning. Sett elg, prøvetaking og rapportering.
11.45 Pause
12.00 Etikk, moral og atferd. Overfor andre aktører, nabojaktlag og media. 
12.45 Gruppeinndeling. Tildeling av gruppeoppgaver 
13.00 Lunsj
13.45 Gruppearbeid
14.30 Gruppebesvarelser
15.30 Kaffe m/ kake
15.45 Gruppebesvarelser
16.45 Diskusjon, oppsummering, kursevaluering
17.00 Kursavslutning 

(Med forbehold om mindre endringer)

Legg i kalender
KONTAKT

se e-post

Tlf: se e-post

Del: