Utdanning som hagleinstruktør

 • Fra:
  05.04.2024 kl. 17.00
 • Til:
  06.04.2024 kl. 18.00
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  Løvenskioldbanen Skytesenter
 • Pris:
  Medl: 2500,- / Ikke medl: 3200,-
 • Arrangør:

Autorisert hagleinstruktør i regi av NJFF

Gode ferdigheter i jaktskyting og trygg våpenhåndtering starter med trening. På skytebanen i trygge omgivelser, gjerne med instruksjon og veiledning. Vi har etablert samarbeid med Løvenskioldbanen Skytesenter, og ønsker å styrke vårt korps av instruktører for jaktskyting med hagle.

​​​Som hagleinstruktør er du med på gjennomføring av kurs og opplæring i regi av Solemskogen JFF. Vi tar sikte på å sette opp en aktivitetsplan for våre medlemmer, i samarbeid med Løvenskioldbanen Skytesenter hvor våre instruktører får en sentral rolle i gjennomføringen. 

FORBEHOLD OM LEDIGE PLASSER

​Hva innebærer det å væ​re instruktør? 

Som instruktør hos oss er du en av våre fremste ambassadører og en viktig ressurs når vi skal fylle vår rolle som en relevant kompetanseorganisasjon.

Vi har mange medlemmer med jakterfaring som vi tror vil ha glede av instruksjon og trene jaktskyting, og vi utdanner et høyt antall førstegangsjegere årlig som vi også tror vil ha nytte av å treffe foreningen på avtalte møtepunkter med mulighet for å styrke sine ferdigheter i jaktskyting med hagle.

Gjennom å fullføre dette kurset kan du bli en av foreningens autoriserte instruktører og stå for relevante aktiviteter på skytebanen. Du er en god formidler, trives med å treffe jegere med ulik erfaring som alle har en ting til felles; øke ferdigheter og bli trygge med hagle. 

Alle instruktører må gjennom et oppdateringskurs hvert 5.år. Slik sikrer vi oss at instruktørkorpset er aktivt og faglig oppdatert.

 

Foreløpig kursplan og tider

Vi starter opp fredag 5. april kl 17.00 på Løvenskioldbanen Skytesenter, På fredag tar vi sikte på å holde på til ca kl 21.00, og VI samles på Bergebu, Løvenskioldbanen Skytesenter.

Så fortsetter vi på lørdag fra kl 09.30. Ta sikte på at er ferdige lørdag ca kl 17.00. 

Kurset tilfredsstiller de faglige kravene til autorisasjon som hagleinstruktør. 

Utfyllende informasjon og detaljer om faglig del og innhold kommer vi tilbake til

 

Ansvarlig instruktør

Kurset gjennomføres av Jesper Maj Larsen som er ansvarlig for utdanning av hagleinstruktører innenfor NJFF i vår region. 

 

Påmelding og deltagelse

Det er begrenset med plasser. 

For medlemmer i Solemskogen JFF koster kurset kr 2.500.

Om du ikke er medlem er prisen kr 3.200. 

Duer / serier kjøpes på haglebanen, skudd kan evt kjøpes på banen.Ta høyde for at du trenger inntil 150 skudd i løpet av kurset.

Deltagere som er medlem i Solemskogen JFF og inngår instruktør avtale med Solemskogen JFF, og vil delta som en av våre ambassadører som autorisert hagleinstruktør, kan søke om å få refundert kursbeløpet i sin helhet fra foreningen. 

Vi er opptatt av å utvikle gode foreningsaktiviteter fremover.

 

Påmelding kurs, hagleinstruktør i regi av NJFF

Du finner lenke til påmelding her..

Det er krav om minimum tre års jakterfaring for deltagelse på kurset og det forventes at du stiller med eget våpen (og våpenkort) + det du for øvrig trenger som bl.a. gode hørselvern. 

Forbehold om ledige plasser.

--------

Dette er foreløpig informasjon publisert 21. desember 2023. Vi tar forbehold om noen justering. Utfyllende plan for samlingene vil også publiseres i god tid før kursstart.

Læringsmål

Deltakerne skal kjenne NJFFs portalløsning og bruk/nytte av denne for lokale instruktører. Deltakerne skal kjenne kravene om avtale med lokalforening for fortsatt autorisasjon. Deltakerne skal kjenne materiellet til kursgjennomføring, samt ha grunnleggende forståelse for tekniske krav til bruken. Deltakerne skal kjenne rutiner for bruk av NJFFs kurskalender på http://www.njff.no

Deltakerne skal kjenne rutiner for studiearbeid, krav til støtte m.m. Deltakerne skal ha øvd på praktisk veiledning i grupper. Deltakerne har fått innføring i pedagogikk og veiledning.

 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper Nye hagleinstruktører.

Gode skyteferdigheter er viktig.

Det er ønskelig med erfaring fra konkurranseskyting med hagle.

Minimum tre års jakterfaring.

Ønske om pedagogisk erfaring eller instruksjonsvirksomhet

Deltakeren må tegne avtale med en lokalforening for å bli autorisert hos NJFF

Legg i kalender
KONTAKT

Emil Andre

Tlf: se e-post

Del: