Samarbeidsavtale med Løvenskioldbanen Skytesenter

Solemskogen JFF inngår avtale med Løvenskioldbanen Skytesenter.

Publisert: 20. desember 2023 kl. 19.00

Sist oppdatert: 20. desember 2023 kl. 19.13

Bakgrunn for samarbeidet

Solemskogen JFF utvider aktivitetstilbudet og medlemsfordeler gjennom samarbeidsavtale med Løvenskioldbanen Skytesenter (haglebanen). Avtalen innebærer rimeligere skyting for våre medlemmer i tillegg til at vi har lagt grunnlaget for en forutsigbar fasilitering av kurs og aktiviteter for jaktskyting med hagle.

Vi er en av landets største jeger- og fiskerforeninger og driver et omfattende kurs, rekrutterings- og opplæringsarbeide innenfor det høstingsbaserte friluftslivet.

Løvenskioldbanen Skytesenter er et komplett anlegg for jaktskyttertrening og besitter gode fasiliteter for kompetanseutvikling innenfor hagleskyting gjennom hele året. For informasjon om åpningstider se informasjon her..

Mange jegere i Oslo-området.

I Oslo og nabokommunene Asker og Bærum var det ved siste jaktår registrert over 56.000 jegere. I tillegg utdannes årlig et høyt antall førstegangsjegere hvor det er krav om gjennomføring av skyting ifm den obligatoriske og lovpålagte jegeropplæringen.

Daglig leder Løvenskioldbanen Skytesenter Trond Lomsdalen understreker at strategiske samarbeidspartnere er en viktig forutsetning for å utvikle anlegget fremover. Samarbeidsavtalen med Solemskogen JFF innebærer at foreningens medlemmer får den gunstigste prisen på skyting, så her er det bare å ta med seg hagla å trene på duer.

Leder i Solemskogen JFF Leif Helland er tydelig på at samarbeidsavtalen skaper gode muligheter gjennom etablering av et fast møtepunkt samt å utvikle oss videre som kompetanseorganisasjon.

 

Medlemsrabatt

Medlemmer i Solemskogen JFF betaler kr 210 * pr serie som utgjør en rabatt på 70 kroner i forhold til ordinære priser. For medlemmer under 20 år gjelder normalt kr 195.

I vinter skyter ungdom under 20 år for kr 180.

Alle priser gjelder ved kjøp av klippekort á fem serier.

Husk medlemskort som bekrefter aktivt medlemskap i Solemskogen JFF, og for deg under 20 år også legitimasjon som viser din alder.

 

Arrangementer for våre medlemmer

Vi vil gjennomføre egne arrangementer på Løvenskioldbanen Skytesenter hvor vi stiller med vårt skarpskodde korps av autoriserte instruktører. Dette kommer i tillegg til bl.a. jegerprøven hvor vi i fjor utdannet ca 700 nye førstegangsjegere. 

Det er vår ambisjon om å få i gang konkrete medlemsaktiviteter i løpet av første kvartal.

Solemskogen JFF får en synlig profilering på skytesenteret.

 

Inspirasjon til jaktskyting og ferdigheter med hagle?

Vi anbefaler lenke til Jakt & Fiske her

 

Interessert i kompetanse som autorisert hagleinstruktør?

Utdanning av et godt motivert instruktørkorps er viktig for oss. Vi tar sikte på å gjennomføre et løp for å gi flere muligheten til å besitte denne kompetansen.

Solemskogen JFF vil dekke kostnader. Du får gleden av å bidra aktivt i miljøet fremover, og forhåpentligvis bli en hyppig ambassadør for både jaktskyting med hagle, foreningen og våre verdier.

Hagleinstruktør utdanningen er et kurs på 16 timer og tar for seg både teori og praktisk skyting. Detaljer tar vi for deg som ønsker å ta dette sammen med oss og NJFF.

Interessert i ble en av våre instruktører for jaktskyting med hagle? Send e-post til Audun Helgheim her; audun_helgheim@hotmail.com

 

* prisene kan endre i tråd med den generelle kostnadutviklingen