God utvikling, - og ny medlemsrekord

Det er tid for å oppsummere. Solemskogen JFF viser god utvikling med fortsatt vekst. Går vi litt bak tallene er det noen spennende trekk som forsterker seg. Og vi gratulerer hele NJFF-familien med ny medlemsrekord.

Publisert: 12. januar 2024 kl. 17.14

Sist oppdatert: 12. januar 2024 kl. 18.44

Ny medlemsrekord i Solemskogen JFF

Like sikkert som vi vender bladet til 2024 foretar vi en av våre viktigste opptellinger; Medlemsutviklingen!

Ved årsskiftet var det 1743 medlemskap i Solemskogen JFF. Det gjør oss til en av landets største lokale jeger- og fiskerforeninger. 

 

Norgesmester på kvinner

Solemskogen JFF er den lokalforeningen i Norge med flest kvinner som medlem. Ved årsskiftet var det 409 kvinner med medlemskap hos oss. Og foreningen med nest flest medlemmer er en smule eksotisk; da må du nemlig reise til Longyearbyen jeger- og fiskerforening.

Så følger by-foreninger som Trondheim JFF, Stavanger og Rogaland JFF og Bergens JFF når vi kun teller medlemskap for kvinner. Vi tenker denne kategorien er en god indikasjon på retningen i vår utviklingen, samtidig som det skaper forpliktelser og bygger forventninger.

 

Medlemskap for de yngste

Mye av rekrutteringen handler om å treffe de yngste, altså de som har medlemskap i kategorien til og med 25 år. Denne gruppen utgjør 131 personer i vår forening. I tillegg var det 288 i den samme aldersgruppen innenfor familemedlemskap.

Totalt altså 419 personer med medlemskap, som er våre yngste og forhåpentligvis skal høste av naturen i mange år fremover. Som gode ambassadører for jakt og fiske, og sørge for fortsatt bred oppslutning om denne delen av friluftslivet i befolkningen.

 

NJFF organiseringen

Som medlem i Solemskogen er du også med i Norges Jeger- og Fiskerforbund som er representert gjennom 554 lokale jeger- og fiskerforeninger. For hele organisasjonen var det nærmere 124.000 medlemskap ved utgangen av året. Som medlem er du derfor også med og støtter opp om arbeidet for både jakt og fiske. I hele Norge.

 

Innenfor regionlaget i Oslo er det 11 lokale jeger- og fiskeforeninger. Den samlede medlemsutviklingen i Oslo er stabil og her var det 5194 medlemskap ved årsskiftet. Noen lokalforeninger har vekst, mens andre lokalforeninger går tilbake. 

Oslo Jeger- og Fiskerforening er fortsatt den største lokalforeningen i Oslo og vi gratulerer med passerte 2000 medlemmer. Vi spiser litt innpå, og gleder oss over positiv utviking i foreningen som også var NJFFs tidlige pioneretablering for 150 år siden. 

Ser vi Oslo JFF og Solemskogen JFF samlet representerer disse to foreningene ca 72 prosent av alle NJFFs medlemmer i Oslo:

region oslo medlemmer.png

De yngste, i Oslo:

For kategorien som omfatter de yngste er hele 49 prosent av alle i Oslo tilknyttet Solemskogen Jeger- og Fiskerforening, altså av alle foreninger i regionlaget Oslo. Oslo JFF følger på med 26 prosent, slik at 74 prosent av alle i denne medlemskategorien er i disse to foreningene.

Diagrammet viser fordeling under 26 år i Oslo

andel under 26 år region oslo.png

 

Kvinner og jenter, i Oslo

Nærmere halvparten av alle kvinner som er med i en lokalforening i Oslo har medlemskap i Solemskogen JFF. Vi tror faktisk at kvinner og rekruttering henger nøye sammen. NJFF jobber derfor også for at flere jenter skal bli aktive jegere og fiskere.

Friluftslivet som omhandler jakt og fiske, har tradisjonelt vært et mannsdominert miljø, men vi forsøker altså å gjøre noe med det. De siste årene har jenteandelen økt, og jenter begynner for alvor å gjøre seg gjeldende i hele organisasjonen,.

Diagrammet viser at 47 prosent av alle jenter i Oslo har medlemskap i Solemskogen JFF

andel kvinner oslo.png

Slik sett har vi en god utviklingen på kjerneområdene kvinner og de yngste. For informasjon om NJFFs arbeid og satsing mot kvinner finner du også informasjon her.

 

Opplæring og kompetanseutvikling

Kurs og opplæringsarbeidet er en arena hvor vi konkret spiller en rolle i rekrutteringsarbeidet. Som del av NJFF er vi tilsluttet Studieforbundet Natur & Miljø som ivaretar godkjente studieplaner og fører tilsyn med at det drives forsvarlig og god aktivitet i lokalforeningene. 

Vi har i løpet av fjoråret hatt over 750 deltagere på kursaktiviteter, hvor den obligatoriske jegerprøven over 30 timer er den dominerende. Dette gjør oss til Norges største på dette området, og faktisk dobbelt så stor som arrangør #2 når vi ser alle arrangører innenfor hele NJFF-familien, i følge den offisielle statistikken fra studieforbundet..

Diagrammet nedenfor viser de 25 største arrangørene innenfor NJFF / Studieforbundet

studieforbundet 2023 njff tot.png
Studieforbundet 2023 pr 2024.01.10

 

 

For lokale aktiviteter i foreningens regi, følg med på nettsiden og på face

 

Ønsker du å bidra aktivt i Solemskogen JFF?

Vi trenger alltid ressurser som ønsker å delta i arbeidet for våre formål og skape god aktivitet. Dette kan du gjøre på flere måter. Enten ved å ta del i våre aktiviteter på ulike nivåer eller ved å søke roller i foreningens styre.

Det er snart årsmøte, og kontaktinformasjon til valgkomiteen finner du på nettsiden vår. Ta gjerne også kontakt med de ulike utvalgslederne, om du vil være en av våre fremste ambassadører og delta på våre aktiviteter gjennom året.

Vi er også opptatt av å utvikle vårt korps av instruktører innenfor de ulike områdene. Dette kan du også finne informasjon om her

Foreningen har solid økonomi og vil prioritere videre satsing på relevante områder fremover. Også for å utvikle kompetansen i foreningen.