MENY hamburgermeny Close-menu button

Gullmerket tildelt Erik Telle

Erik Telle har bidratt betydelig for foreningen og våre formål, i mange ulike roller. Erik Telle tildeles gullmerke som en anerkjennelse for hans innsats. Erik er en ekte NJFF-ambassadør som har representant våre verdier på en svært god måte, over mange år.

​Fra styrets begrunnelse:

Erik Telle har over mange år nedlagt en betydelig innsats for vår forening og til fremme av våre formål. Erik har vært foreningsleder, styremedlem og en betydelig ressurs i arbeidet med å utvikle jakthund arbeidet i foreningen og for Norges Jeger- og Fiskerforbund i bredere forstand.

Erik var Fylkesinstruktør for Hund/Sau og ansvarlig for utdanning av instruktører i Oslo området innen våre kjerneområder på jakthund, og bidrar fortsatt som instruktør på våre medlemsaktiviteter. Han er utdannet NKK instruktør trinn 2 – Jakthund og vært ansvarlig for foreningens Aversjon, Apport og Dressurkurs i mange år. Han organiserte systemet for det opplegget foreningen bruker i dag for gjennomføring og oppfølging av aversjonsdressuren. En aktivitet som virkelig setter Solemskogen JFF på kartet for alle jakthundinteresserte i Oslo.

Hans sosiale engasjement kommer tydelig frem under den årlige rypefesten i januar hvor han er primus motor i tilberedelsen og underholdningen. Foreningens årsmøter leder han med stø hånd og glimt i øyet.

Foruten å ha vært ansatt som fylkessekretær i NJFF-Akershus i årene 2015 -17, har han gjort en uvurderlig innsats for Solemskogen over tid. Først som sekretær i 1994, så som leder i to perioder, 2008 – 2010 og 2018 – 2020 og nå i valgkomiteen. Erik er ryddig, inkluderende og konstruktiv. Helt i tråd med våre verdier.

Erik ble medlem i vår forening i 1989.

Foreningen hedrer ham derfor ved å tildele Gullmerket.  

Gullmerket blir normalt tildelt på foreningens årsmøte. For Erik ble det på styremøte, i og med at årsmøte i år ble gjennomført elektronisk (Covid 19). 

Vi takker Erik for kompetent, ryddig, lang og tro tjeneste. Tusen, tusen takk!