MENY hamburgermeny Close-menu button

Vellykket introjakt på elg i Gausdal

Introjakt elg ble arrangert i Gausdal Vestfjell 29. september – 2. oktober. Kurset ble arrangert av ungdomsutvalget i Solemskogen Jeger og fiskeforening, Gausdal Fjellstyre og Gausdal Jeger og fiskeforening

Publisert 26. oktober 2022 kl. 11.43

Introjakt elg ble arrangert i Gausdal Vestfjell 29. september – 2. oktober. Kurset ble arrangert av ungdomsutvalget i Solemskogen Jeger og fiskeforening, Gausdal Fjellstyre og Gausdal Jeger og fiskeforening. Norges Fjellstyresamband og Oppland JFF koordinerer gjennomføringen av kurset som er delvis finansiert med midler fra Miljødirektoratet. Deltakere var fra Solemskogen JFF og Gausdal JFF og var en blanding av ungdommer og førstegangsjegere.

Basen for kurset var Høvrestad hvor det var oppmøte for deltagere og instruktører. På torsdag ble det gjennomgang av kursinnhold, jegere fikk sjekka inn på Wehunt-appen som ble brukt som peiler og GPS for helga, forskjellige former for elgjakt og sjekking av skyteprøve og jegeravgift.

Fredag morgen i strålende vær ble første drev tatt i sørenden av terrenget. Poster ble satt ut og hundefører gikk med løshund. Her ble det ikke gjort noen observasjoner av elg.

Etter litt mat og kaffe ved bålet ble poster satt ut på nytt og nytt drev i nordenden av terrenget ble prøvd. Her var det elg i området, men hunden fikk ikke elgen på beina. Hunden var også tydelig sliten etter en lang dag.

Lørdag morgen ble det prøvd på nytt på drevet i nordenden, poster ble satt ut, hundefører gikk opp i nordenden og slapp hunden. Hunden tok momentant ut elg, ku og kalv som passerte to poster før det gikk ut av terrenget. I samme sekvens kom det ei kvige som var innom to andre poster som ble støkka ut av losen. Ingen av jegerne hadde god nok skuddsjanse på denne elgen, så skudd ble holdt tilbake.  Hunden var langt ute av terrenget så drevet ble avbrutt og det ble lunsj. Etter litt lunsj prøvde man et nytt drev. Nå ble to hunder sluppet. En i nordenden og en i sørenden. De i nordenden fikk se en elg rett etter slipp av hund, men denne elgen så jegerne og løp vekk. Hunden i sørenden søkte bra og til slutt begynte det å gå veldig fort. Da gikk det ikke lenge før en liten okse viste seg for en post, så han fikk felt elgen for hunden.

Etter elgfall møttes alle på skuddplass, det ble vomming i fellesskap og manuell uttrekking av elg da denne ikke var så langt opp i terrenget. Elgen ble hengt opp og skulle flås og parteres dagen etter det ble seint før vi var ferdige.

Søndag møttes alle til kurs i flåing, rensing av kjeve og partering som også er en viktig del av jakta.

«Jeg vil gjerne takke deltagere, instruktører, Gausdal fjellstyre, Oppland Jeger og fisk, Solemskogen jeger og fisk for at dette er mulig å gjennomføre, sier Jørgen Skogli i Gausdal Jeger og fiskerforening. Vil også takke Even og Ingeborg i Gausdal Fjellstyre for disponering av slakteplass, vann, taljer, garasje og lys. Dette gjør opplæringsjobben mye bedre i forbindelse med slakting, avslutter han.»

Solemskogens ungdomsutvalg takker Gausdal Fjellstyre, Gausdal Jeger og fiskeforening, Norges Fjellstyresamband og Oppland JFF samt deltakere og instruktører for en flott og lærerik helg.