Fiske

Fiskeutvalget i Solemskogen JFF jobber for å fremme fiske for ungdom og andre fiskeinteresserte.

Fisketurer og kurs

Fiskeutvalget arrangerer årlige turer i marka der vi ofte tar med kano for å lure storørreten. Hos får du guiding og hjelp for å øke sannsynligheten for at du tar storørreten neste gang. Vi avholder også kurs i fiske. Følg med i aktivitetskalenderen. 

Solemskogen JFF samarbeider også med "Fiskejenter i Marka". 

"Fiskejenter i Marka" er en non-profit forening som har som formål å skape interesse for fiske, fiskeforvaltning og friluftsliv blant jenter og kvinner. Foreningen har som mål å være tilgjengelig på tvers av funksjonsnivå, sosiokulturell bakgrunn og nasjonalitet. For å nå ut til målgruppen driver foreningen en Facebook-gruppe, en Instagram-konto, holder fiskekurs og arrangerer overnattingsturer i Oslomarka. 

Følg med når neste tur blir annonsert og meld deg på. Vi garanterer alltid fisk. 

Bli medlem

Kontakt gjerne leder i fiskeutvalget

Rolf Haakensen
Mob: 950 70 988
solemskogen.fisk@gmail.com​

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

Solemskogen JFF

Viser 1-0 av 0

Viser 1-0 av 0