Konstruktivt og udramatisk årsmøte i NJFF Østfold

Båstad grunneier jeger- og fiskerforening var vertskap for et konstruktivt og udramatisk årsmøte i NJFF Østfold den 16. mars 2024. Det ble delt ut fire innsatsmedaljer, ungdomspris, vedtatt nye vedtekter og to saker til landsmøtet, og valgt styre og landsmøtedelegater.

Publisert: 25. mars 2024 kl. 19.40

Sist oppdatert: 25. mars 2024 kl. 20.02

Nye styremedlemmer i regionlaget

59 deltagere fra 14 lokalforeninger deltok på årsmøtet. I tillegg deltok flere gjester.

Markus Nagele fra Borge JFF ble gjenvalgt som leder av regionlaget og sitter dermed til 2026. Jane Christin Aastorp-Raaden fra Skjeberg og Omegn JFF ble valgt til ny kasserer, Vibeke Strømme fra Moss og Omegn JFF ble valgt til ny kvinnekontakt, Joar Sættem fra Kråkerøy JFF kom inn som nytt styremedlem, og Torfinn Bønøgård fra AJFF Halden kom inn som ny vara 2.

Anne Beathe Vollaug Lier (Trøgstad JFF), Tomas Belseth Martinsen (Eidsberg og Omegn JFF) og Øystein Mangrud (Onsøy JFF) gikk ut av styret. Vi takker for innsatsen!

 

Landsmøtedelegater

Det er landsmøte i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) på Hamar 15. -17. november 2024. NJFF Østfold kan der stille med 7 delegater, i tillegg til regionlagsleder Markus Nagele. I tillegg valgte årsmøtet hele 5 reserver, siden vi ikke kan ta sjansen på å stille for få delegater.

Delegatene:

 1. Per Arne Gjødalstuen, AJFF Halden
 2. Vibeke Marie Strømme, Moss og Omegn JFF
 3. Joar Sættem, Kråkerøy JFF
 4. Kjetil Sørby, Eidsberg og Omegn JFF
 5. Bjarne Granli, AJFF Halden
 6. Hans Jørgen Hvidsten, Sarpsborg og Omegn JFF
 7. Anette Lundestad, Skjeberg og Omegn JFF

 

Reservene:

 1. Tormod Nyquist, Hvaler JFF
 2. Anne Beathe Vollaug Lier, Trøgstad JFF
 3. Roy Yven, Råde JFF
 4. Bjørn Einar Lier, Trøgstad JFF
 5. Tommy Eriksson, SFK Acerina

 

Innsatsmedaljer

Regionlagets høyeste utmerkelse, innsatsmedaljen, ble delt ut til fire verdige mottagere i 2024.

Bjarne Granli fra AJFF Halden

John Edquist fra AJFF Halden

John Edquist og Bjarne Granli innsatsmedaljer 2024 7-2-24 (1).JPG
John Edquist t.v., Bjarne Granli t.h.

Bjørnar Pedersen fra Onsøy JFF

Årsmøte NJFF Østfold 16-3-24 (14).JPG
Bjørnar Pedersen

Roy Bye fra Kråkerøy JFF

Årsmøte NJFF Østfold 16-3-24 (11).JPG
Roy Bye

Ungdomsleder Tommy Eriksson delte ut Ungdommens pris 2024 til Onsøy JFF.

Årsmøte NJFF Østfold 16-3-24 (7).JPG
Bjørn-Willy Abrahamsen mottar Ungdommens pris på vegne av Onsøy JFF

Vedtak

Årsmøtet vedtok to resolusjoner:

 • Nei til utbygging av vind- og solkraftparker i Fjella-områdene i Østfold
 • De viktige skytebanene må ivaretas.

Begge disse resolusjonene blir publisert i egne saker fremover.

I tillegg fattet årsmøtet vedtak i tre innkomne saker:

 • Det ble vedtatt nye vedtekter for NJFF Østfold.
 • En sak med forslag til nye vedtekter for NJFF sentralt ble vedtatt sendt til landsmøtet.
 • En sak om de store utfordringene knyttet til Red Skin Disease på laks i Enningdalselva i Halden ble vedtatt sendt til landsmøtet. Forslaget lyder slik: NJFF sentralt skal prioritere å arbeide for at Stortinget snarest mulig vedtar en fast årlig bevilgning til overvåking av og forskning på Red Skin disease i Norge. Bevilgningen må være så stor at innsatsen ikke på noen måter er økonomisk begrenset. Målet må være å finne årsaken til sykdommen, og i så stor grad som mulig gjennomføre tiltak mot denne.

 

Beretning, regnskap, budsjett og arbeidsplan

Årsberetning og regnskap for 2023 ble godkjent, og budsjett og arbeidsplan for 2024 likeså, med noen få kommentarer.