Årsmøtet til SRJF 22. februar 2024

Vi starter med Årsmøtet i Skytterbanen AS dvs haglebanen kl 18:00. SRJF-Årsmøtet fortsetter kl 18:30

Publisert: 22. januar 2024 kl. 21.47

Sist oppdatert: 17. februar 2024 kl. 12.10

18:00: Årsmøtet i Skytterbanen AS

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Dagsorden

Sak 3: Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Sak 4: Styrets beretning

Sak 5: Regnskap

Sak 6: Valg

 

18:30: Årsmøtet i SRJF

Sak 1: Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkalling

- Godkjenning av dagsorden

- Godkjenning av forretningsorden

- Valg av ordstyrer

- Valg av sekretær

- Vlag av tellekorps

- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

Sak 2: Årsmelding fra sist kalenderår

Sak 3: Revidert regnskap fra sist år

Sak 4: Innkomne saker med Styrets forslag til vedtak

Sak 5: Andre saker som Styret har ført opp på dagsorden

Sak 6: Styrets forslag til kontingentnivå

Sak 7: Valg av Styret i henhold til § 8 - Valgkomiteens innstilling til Styret og Utvalg

Sak 8: Valg av utvalg

Sak 9: Valg av valgkomite på tre medlemmer

Sak 10: Valg av revisor

Sak 11: Utdeling av hedersbevis