Årsmøtet til SRJF 9. mars 2023

Vi starter med Årsmøtet i Skytterbanen AS dvs haglebanen kl 18:00. SRJF-Årsmøtet fortsetter kl 18:30

Publisert: 01. desember 2022 kl. 22.16

Sist oppdatert: 14. mars 2023 kl. 21.30

18:00: Årsmøtet i Skytterbanen AS

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Dagsorden

Sak 3: Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Sak 4: Styrets beretning

Sak 5: Regnskap

Sak 6: Valg

 

18:30: Årsmøtet i SRJF

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Dagsorden

Sak 3: Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Sak 4: Styrets beretning

Sak 5: Regnskap

Sak 6: Nye vedtekter Forslag til nye vedtekter

Sak 7: Innkomne forslag

Sak 8: Valg Valgkomiteens innstilling

Sak 9: Utdeling av utmerkelser