MENY hamburgermeny Close-menu button
Pukkellaks

Pukkellaks i Rogaland

Publisert 10. september 2021 kl. 09.30

Pukkellaks i Rogaland

En pukkellaks er nylig fanget i Ullaelva. Vi ber fiskere passe ekstra godt på i nedre del av elvene fremover og rapportere til oppsynet dersom man mistenker at man observerer pukkelkaks. Ved fangst av pukkelkaks  må oppsynet kontaktes umiddelbart, og skjellprøver må tas.  Fisken er god på smak når den kommer rett fra saltvann, men den blir raskt dårlig etter en tid i ferskvann. Skjellprøver legges i vanlige skjellprøvekonvolutter, merkes pukkellaks og legges i postkassene på vanlig måte. All pukkellaks skal avlives ig teller ikke på kvoten.  DET SKAL TAS SKJELLPRØVER AV ALL AVLIVET FISK FANGET I ELVENE ADMINISTRERT SRJF

 

Mer info på https://www.nina.no/Naturmangfold/Fremmede-arter/Pukkellaks?fbclid=IwAR1f3cQMM5VX5m9ZvtPRTOioxSP7atMXwh25S77ksO46W2AdQk2L1pe_a6E