Laksefiske

Informasjon om lakseelvene vi disponerer

Fiskekort

Ønsker du fiskekort i Figgjo, Ulla, Frafjord, Hålandselva eller Lyseelva gå inn i Fiskebrosjyren 2024 for mer info.

Fiskekortsalg vil nå være på Inatur.no​  for Ulla, Håland og Figgjo.​ 

Fiskeutvalg:

Erik Waage, [email protected] ​, tlf 91853490

Elvefiske: 

Jon Haaland, [email protected], tlf 95229800

 

Frafjordelva:

Frafjordelva foto Erik Waage2.JPG

SRJF har og et godt  sammarbeid med Frafjordelva.
Der vi har fiskeoppsyn og har drevet kultivering i mange år.

Frafjordelva.no

Facebook: Frafjordelva

I Frafjordelva selges fiskekort på Elveguiden

Lakseelver

 

5ab414e36b89c80003fe82ec_w.jpg

Vi disponerer kort i sone 4, Øksnevad, Vagle, Foss Eikeland og Bråstein.

Fiskekort: Inatur

Sone 1 , 2 og 3 Sele laksefiske

Facebook : Laksefiske i Figgjoelva

SRJF har og fiskeoppsyn i elven og har drevet med kultivering i mange år.

Kontaktperson : Erik Waage , tlf. 918 53 490  Mail

Foto Erik Waage
Flott fangst