Jakt

Jaktutvalget skal planlegge og gjenomføre viltpleietiltak samt arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene. Vi utfører også jaktoppsyn på foreningens terreng.

Gå inn på inatur for kjøp av kort og mer info mer om de ulike terrengene.

For 2022 finner du direkte lenker til mange av kortene her

Alle Stavtjørn terrengene, inklusiv hjortejaktene finnes under Småvilt.  

Vilt

Terreng

Region

And og gås

Horpestadvannet

Jæren

Rype

Stavtjørn

Bjerkreim

 

Lyse

Sirdal

 

Fløyrli

Sirdal

 

Kjetilstad

Suldal

 

Omlid

Sirdal

Skogsfugl

Stavtjørn

Bjerkreim

 

Gunnleifstøl

Audnedal, Agder

 

Omlid

Sirdal

Hare, rev, ringdue og annet småvilt

Alle terreng unntatt Melsheia

 

Rådyr

Melsheia

Jæren

 

Omlid

Sirdal

 

Stavtjørn

Bjerkreim

 

Gunnleifstøl

Audnedal, Agder

 

Fløyrli

Sirdal

Hjort

Stavtjørn

Bjerkreim

Elg

Stavtjørn

Bjerkreim

 

Omlid

Sirdal

 

Gunnleifstøl

Audnedal, Agder

 

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening, tilbyr alle sine medlemmer som jakter elg, hjort og/eller rådyr, automatisk tilgang til godkjent ettersøksekvipasje.

Utskrift av denne avtalen sammen med medlemskortet er gyldig dokumentasjon på tilgang til ettersøksekvipasje.

Avtalen dekker sørfylket d.v.s. sør for boknafjorden samt Hjelmeland. I tillegg dekkes foreningens terreng i Vest-Agder. Andre terreng dekkes ikke. Avtalen gjelder kun den personen som står oppført på medlemskortet.

For de av våre medlemmer som jakter i nordfylket vil disse kunne få avtale med ettersøksringen der. Ettersøksavtale for nordfylket følger automatisk med løyvene som blir utstedt der. Spør grunneier om avtale. Den bør inneholde alle opplysningene du trenger som  området den dekker o.l.​​


Huskeliste om uhellet skulle være ute

For å gi ettersøksekvipasjen best mulig forutsetning for å lykkes, får du her noen enkle regler du bør huske, og følge. 

Dette er spørsmål du vil få av hundefører før søket starter: 

  1. Hvor mange dyr i følge? Kjønn alder?

  2. Hvilket dyr ble påskutt, kjønn, alder?

  3. Skuddreaksjonen til det påskutte dyret?

  4. Skuddplass og flukt retning. Merk av skuddplass. Hvor ble det av evnt. andre dyr i flokken? (Fluktretning) 

  5. Undersøk skuddplass for blod, beinsplinter, snitthår, vominnhold, klovavtrykk og eventuelle kulenedslag (bom). (Vær rolig under dette arbeidet, for ikke å skremme dyret unødvendig) Er dere flere som jakter sammen, skal de andre jegerne vente til alle undersøkelser er unnagjort. Ikke mer enn en på skuddplassen. Dette kan ødelegge mulighetene for et vellykket ettersøk. Har dere hund med skal denne kobles snarest. Selvsagt stoppes all videre jakt inntil dyret er funnet.

  6. Granske fluktruten til dyret ca 100 m, eller der du mistet dyret av syne. Se etter blod o.a. merk gjerne med en kvist eller lignende der du gjør funn. Dette vil gjøre arbeidet lettere for hund og fører. Prøv å ikke tråkke i sporet, da dette kan vanskeliggjør ettersøket.

  7. Er ikke dyret funnet langs fluktruten, er tiden inne for å tilkalle ettersøksekvipasjen.

  8. Sporhundsentralens vakttelefon nr. er 952 17 355

ØNSKER DERE ALLE SKITT JAKT!​