NJFF første emblem

Om foreningen

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening er en interesseorganisasjon for jegere og fiskere.

​Foreningen arbeider blant annet for at alle som ønsker det, skal få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning,og ved at foreningen formidler leie av jakt- og fisketerreng. Foreningen arrangerer også jegerprøvekurs og andre arrangementer som er beskrevet sammen med de forskjellige utvalgene. Vi er over 2800 medlemmer, men vil gjerne bli flere.

Klubbhuset ligger i et boligstrøk ved Hafrsfjorden, Kiellandsstien 26. Kjør forsiktig og benytt helst den nye parkeringen ved Møllebukta.

 

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening
PB 699, 4090 Hafrsfjord
Besøksa​dr.: Kiellandsstien 26
Org. nr: 991 311 874
Kto. nr. 1503 82 92754. Vippsnr: 19087


Haglebanen, Skytterbanen AS
Org. nr: 912 856 801
Kto. nr: 1503 81 38550, Vippsnr: 62455

​Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforeninger en interesseorganisasjon for jegere og fiskere.                                                            

Foreningen arbeider blant annet for at alle som ønsker det, skal få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning,og ved at foreningen formidler leie av jakt- og fisketerreng. Foreningen arrangerer også jegerprøvekurs og en del andre arrangementer som er beskrevet sammen med de forskjellige utvalgene. Vi er 2500 medlemmer, men vil gjerne bli flere. 

Foreningen skal:

knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt og fiskestellets område.

arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.

arbeide for kvalitetsbedring av jakthunder.

arbeide for riktig bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivning hos allmennheten.

samarbeide med foreninger, myndigheter og andre interesseorganisasjoner med samme formål.

drive et aktivt ungdomsarbeid.

fremme medlemmenes adgang til jakt og fiske, også ved leie eller kjøp av fiskerettigheter og jaktterreng i den utstrekning foreningens midler tillater det.

Ragnhild Ottesen

Leder

Geir Aas

Nestleder

Egil Vikingstad

Leder jaktutvalg

Åsmund Evensen

Ungdomsansvarlig

Øyvind Bøgle

Leder rifleutvalg

Ole Geir Skjæveland

Studieansvarlig

Sveinung Idsø

Kasserer

Kristian Hylle

Barne- og ungdomsutvalg

Erik Waage

Leder fiskeutvalg

Ragnhild Ottesen

Kvinnekontakt

Bjørn Berge

Org.kontakt

Øyvind Bøgle

Styremedlem

Steinar Egeland

Kontaktperson