Årsmøte 2023

 • Fra:
  05.03.2024 kl. 19.00
 • Til:
  05.03.2024 kl. 21.00
 • Varighet:
  2 timer
 • Sted:
  Kommunestyresalen i Tysvær Rådhus (bruk hovedinngang)
 • Pris:
  Gratis
 • Arrangør:

Velkommen til årsmøte 2023! 

Sted: Tysvær Rådhus (Kommunestyresalen)
Tid: 05.03 kl 19:00
Forslag/saker til årsmøte sendes til foreningen på
[email protected] innen 20.02.2023

 

Saksliste:

 1. Konstituering av møtet: 
  • Godkjenning av inkalling
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av møtereferent 
  • Valg av to personer til å underskrive protokoll 
  • Valg av tellekorps
 2. Årsmelding fra siste kalenderår.
 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 5. Saker fra styret
  • Informasjon - anleggsregister
  • Kandidat til byggleder til Riflebanebygg (søknader/formaliteter/etc)
  • Aktivitetslørdag på Tysværtunet 06.04 - Vi trenger frivillige.
 6. Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett
 7. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap. 
 8. Valg (valgkomitè: Olaf Håland / Lovise Skogland ):
  • Nestleder
  • Leirdueansvarlig
  • Rifleansvarlig
  • Jaktansvarlig
  • Hus- og baneansvarlig
  • Varamedlem
  • Valgkomitè
  • Revisor
  Forslag til landsmøtesaker i NJFF

 

Vel møtt!

 

Legg i kalender
KONTAKT

Anbjørn Kallekodt

Tlf: 40607529

Del: