Årsmøte 2023

Det vert årsmøte på Onstad torsdag 23. mars kl 1830

Publisert: 10. mars 2023 kl. 16.48

Sist oppdatert: 27. mars 2023 kl. 08.35

20230323_182734.jpg

Årsmøte i Aurland Jakt- og Fiskelag 2023 Stad for møtet vert i Lagshuset på Onstad, torsdag 23. mars kl 1830

SAKER

1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Val av ordstyrar - Val av sekretær - Val av teljekorps - Val av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsmelding frå siste kalenderår

3. Revidert rekneskap frå siste kalenderår

4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Må vera styret i hende seinast 9. mars

5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

7. Foreningen sin kontingentdel

8. Val av styre i etter § 8

9. Val av medlemmer til utval etter behov

10. Val av valkomité på 3 medlemmer

11. Val av to revisorar med en vararepresentant

12. Eventuell utnemning av æresmedlemmer

13. Eventuelt forslag om vedtektsendringar Styret i AJF

 

REKNESKAP 2022

Årsmelding Eveutvalet 2022

Budsjett 2023

Regulering av leige for båtplass

Forslag til leigeavtale mellom utleigar av båtplass og leigar av båtplass

Revisjon Jakt og Fiskelaget 2022

Årsmelding fr jakt og fiskeutvalet 2022 (1)

ÅRSMELDING FOR AJFL for 2022

ÅRSMELDING BÅTHAMN 2022