Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem. Endre på her på sida hvis du vil

Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.