MENY hamburgermeny Close-menu button

Kråkedugnad!

Bestanden av kråkefugl har auka mykje dei siste åra, og du kan bli med å halde den i sjakk, og samstundes gjere ein god gjerning for fugl og småvilt som står på kråkefugl-menyen.

Publisert 25. oktober 2022 kl. 15.41

NJFF varsla tidlegare i haust at rypebestanden var nedadgåande, og fleire av fjellstyrene meldte og at det var få kyllinger i rypekulla.
Både rev og kråkefugl har fugleegg og kyllingar på menyen.
Vi oppmodar difor til human jakt og fangst av predatorar som kan hjelpe bestanden av rype (og andre fugler/dyr).

Grunneigarlaget i Jølster (som har det velklingande namnet Jølster Jakt og Fiskelag, men som ikkje må forvekslast med Jølster Jeger- og fiskarforeining), er dei du tek kontakt med når du mellom anna skal ha fiskekort eller jaktkort for småvilt, og dei har sett desse fellingsvederlaga:
Raudrev: 400,- (800,- totalt, der halvparten kjem frå Jølster Sau & geit)
Mår: 250,-
Skjor, ramn og kråke: 50,-  

Jølster JFF har tidlegare annonsert at vi har avtale med grunneigarar du kan jakte rev hos, og 12.november skal vi ha fellefangstkurs. Vi håpar å sjå deg på dette kurset. Vi har og feller til utlån for medlemar.
Vi er no ute etter å finne nokon som har interesse av å bli med på å lage, og røkte, kråkefeller.
Fangstredskap som fanger viltet levande skal ha dagleg tilsyn, og det må være minst ein person over 20 år som er tilsynsperson for ungdom som er mellom 14 og 16 år (les meir om krav for tilsynsperson her).
Du kan delta i småviltjakt og fangst frå det året du fyller 14 år. Så her er det mogleg for ungdom å tjene seg litt pengar samstundes som du tek medansvar for å halde nede bestanden av kråkefugl, mår og rev.

Det er mange variantar av kråkefelle, det ser du med eit kjapt Google-søk, og ein treng ikkje være ekstra nevenyttig for å lage dette. 

Ta kontakt med oss på epost viss du har lyst til å bli med på dette.

Jakttider: 
Skjor: 10.august - 28.februar
Ravn: 10.august - 28.februar
Kråke: 15. juli - 31.mars
Raudrev: 15. juli - 15.april
Mår: 01.november - 15.mars
Røyskatt: 21.august - 15.mars