MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Skaun kommune har en mangfoldig natur, vi har elver, vann, tjern, bekker og sjø som det er mulig å fiske i. Vi i Skaun JFF arbeider for å holde oversikten i de vann som ligger i kommunen vår slik at vi kan gi de fiskeinteresserte så mye og god informasjon som mulig. Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss enten via vår e-post eller på våre facebook sider, så kan vi komme med tips og triks.

Oversikt over fiskevann

Laugen Ørret, røye Stang, snøre, oter, garn
Våddan Ørret Stang, snøre, oter
Sætervatnet Røye Stang, snøre

Laugen, Våddan og Sætervatnet er ikke med i Skaun kortet, fiskekort må kjøpes seperat for disse, fiskekort kan du få kjøpt via inatur.no eller via SMS, det er også mulighet for leie av båt på Laugen og Våddan, båtene kan leies ved å kontakte Arne Kvidal på tlf. 90928079. Sætervatnet er privat eid og fiskekort kan kjøpes av grunneier.

Oversikt over fiskevann på Skaun kortet

                                                                                                                                              Fiskevann:                                               Fiskearter:                 Tillatt redskap:

Byavatnet Ørret, Karus Stang, snøre, oter
Djupsjøen Ørret, røye Stang, snøre, oter
Esstjønna Ørret Stang, snøre, oter
Grevsjøen, Lille Ørret Stang, snøre, oter
Kjersjøen Ørret Stang, snøre
Kjølvatnet Ørret, røye Stang, snøre, oter
Litjslemsjøen Ørret, røye Stang, snøre, oter
Litjtjønna Ørret Stang, snøre, oter
Midskogsvatnet Ørret, røye Stang, snøre, oter
Morsjøen Ørret Stang, snøre, oter
Morsjøen, Lille Ørret, røye Stang, snøre, oter
Ramsjøen Ørret, røye Stang, snøre. oter
Rossvatnet Ørret, røye Stang, snøre
Rossvatnet (Nord for Ramsjøen) Ørret, røye Stang, snøre, oter
Rørtjønna Ørret Stang, snøre, oter
Skytjønna Ørret Stang, snøre, oter
Steintjønna Ørret Stang, snøre, oter
Storslemsjøen Ørret, røye Stang, snøre, oter
Svarttjønna (By) Ørret Stang, snøre
Svarttjønna (Husby) Ørret Stang, snøre, oter
Tortåsvatnet Ørret, røye Stang, snøre, oter
Venåsvatnet Ørret, røye Stang, snøre, oter
Vålåtjønnen Ørret Stang, snøre, oter

aaaskau.PNGAlle disse vannene er en del av det såkalte Skaun kortet, i de fleste av vatna er det størt bestand av småfisk, men en kan være heldig å få noen fine rugger også der hvor småfisken bor.

Både vi i Skaun JFF og grunneierlaget vil gjerne at marka skal benyttes mer og at det fiskes mer, da dette er positivt for fiskebestanden.

Vær OBS på at Ramsjøen er det også skytebane, og vi anbefaler ikke å fiske der hvis det er heist flagg og skyting skal finne sted.

Vi i Skaun JFF er i en prosess for å kunne kartlegge alle vann i Skaun JFF, slik at vi kan oppdatere denne listen. Samtidig finne turer vi kan anbefale.

Anbefaler på det sterkeste om du planlegger en tur å se på kartet på inatur, der er det markert noen vann som det ikke er lov å fiske i.

Vi har også en egen side på Facebook som er for de fiskeglade, Skaun JFF avd. fiske. Bare søk oss opp, vi er mange som er nokså lokalkjent og kanskje vil ha en ny turkompis.