Jakt

Jaktutvalget i Trondheim Jeger og Fiskerforening arbeider aktivt for å tilrettelegge for småvilt- og storviltjakt i Trondheim og omegn for våre medlemmer.

Jaktutvalget er en aktiv gjeng med stor interesse for jakt og fangst. Gjennom aktivitetene vi arrangerer treffer vi likesinnede med samme interesser, og vi lærer av hverandre. Vi bruker også mye tid sammen utenom aktivitene vi arrangerer, så det er et godt sosialt miljø hos oss, med stor takhøyde. Hvis det er noen der ute som har lyst til å være med i jaktutvalget, så er det bare å ta kontakt med jaktutvalgets leder. Man trenger ikke være verdensmester eller ha skutt verdens største elg for å

være med - men det kan være en fordel å trives ute i naturen ;)

Om dette høres ut som noe for deg eller du har spørsmål til oss kan du kontakte oss på [email protected]

Vi er også på facebook ,her blir det fortløpende annonsert aktiviteter:

Facebook - Jaktutvalget ​

 

Jaktkort:

Jaktutvalget selger jaktkort  i Dragsten og Byneset Statsallmenning.

Jakt kort for Rådyr og småvilt i Draksten: 

Kontakt Remi Sæther, Tlf: 45805359 Epost: [email protected]


Her​ er det utsolgt for sesongkort, men det er mulig å kjøpe dagskort.​

 

​​Jakt kort for Rådyr, Rev og Hare Byneset Statsallmenning​

For andre jaktkort i Sør-Trøndelag og omegn er vår anbefaling å se på utvalget som tilbys på inatur.

 

​Jaktutvalget i Trondheim Jeger og Fiskerforening arbeider aktivt for å tilrettelegge for småvilt- og storviltjakt i Trondheim og omegn for våre medlemmer.​

Jaktutvalget er en aktiv gjeng med stor interesse for jakt og fangst. Gjennom aktivitetene vi arrangerer treffer vi likesinnede med samme interesser, og vi lærer av hverandre. Vi bruker også mye tid sammen utenom aktivitene vi arrangerer, så det er et godt sosialt miljø hos oss, med stor takhøyde. Hvis det er noen der ute som har lyst til å være med i jaktutvalget, så er det bare å ta kontakt med jaktutvalgets leder. Man trenger ikke være verdensmester eller ha skutt verdens største elg for å være med - men det kan være en fordel å trives ute i naturen ;)

Om dette høres ut som noe for deg eller du har spørsmål til oss kan du kontakte oss på [email protected]

​​​​​​Jaktutvalget selger jaktkort  i Dragsten og Byneset fjellstyre. 

BYNESET​​​​

 

PRISLISTE:
 
Bukkekort og rådyrkort iht innsendt søknad, dvs har du bedt om/fått tildelt ordinærkort hjelper det ikke å betale for bukk.
 
Medlem TJFF:
 
Bukk:  1000,-
Ordinær: 800,-  
Småvilt: 1000,- u/ hund 1500,- m/ hund​​ NB! SESONGKORT MED HUND UTSOLGT!
Predator:  1,-
 
 
Ikke medlem:
 
Bukk: 1500,-
Ordinær: 1200,-
Småvilt:  selges ikke
kke
  1,-
 
 
 
 
Informasjon/ regler for jakt på TJFF´s område på Byneset.
 
 
All jakt skal foregå etter ihht gjeldene lover og forskrifter . Under jakt skal alle papirer være med (jaktkort, jegeravgiftskort, våpenkort, ettersøksoversikt, saueaversjonsbevis).
Jakt kan foregå i ordinære jakttid for de ulike arter, men med unntak av disse periodene:
 
25 september til og med 01 oktober på Byneset(pga statsallmenning storviltjakt)
 
Ved felling av elg kvote er det mulig å slippe til før , ta kontakt med jaktlederene.
 
Bruk av løs på drevet halsende hund er tillat brukt, men det er KRAV om avresjonsdressur på sau
(sauerenhetsbevis) for ALLE hunder som skal benyttes
Det oppfordres til å skyte rev, kråke og mår.
 
 
Bukkekortet gjelder en felt bukk. Ordinærkortet gjelder ett felt dyr. Småviltkortet gjelder for hele sesongen.
 
Tjff har ikke ansvar ved evt ettersøk!


 
 
Frist for rapportering av felt vilt er:
Rådyrkort er 1 januar, for hare er dette 1 april.
Det henstilles til rapportering kjapt etter felling , da det er ønskelig med oppdatert info om
felt dyr.
 
 
 Hvis det er spørsmål om grenser og forklaring på kart, eller har du spørsmål angående pausetiden i de forskjellige områdene, ta kontakt! 
 
Ved brudd på jaktregler, manglende dokumentasjon, jakt utenom grensene eller i pausetid, vil det føre til utestengelse fra området. Områdene i og rundt jaktterrenget vil være under oppsyn, hele jakta.
 
 
 
 
 
SKITT JAKT!
 

Jaktutvalget selger jaktkort  i Dragsten og Byneset fjellstyre. 

Jakt kort for Rådyr og småvilt i Draksten: 

Kontakt Remi Sæther, Tlf: 45805359 Epost: [email protected]


 

​​Jakt kort for Rådyr, Rev og Hare Byneset fjellstyre

For andre jaktkort i Sør-Trøndelag og omegn er vår anbefaling å se på utvalget som tilbys på inatur.

 
 
 
 

Leder: Bjørn Haugland

Mail: [email protected]

Tlf: 92056420
 

Sekretær: Sofie Holten

Mail: [email protected]

Tlf: 95239316

 

Kasserer: Olve Hauffen

Mail: [email protected] 

Tlf: 92092025

 

Medlem: Remi Sæther

Mail: [email protected]

Tlf: 45805359

Medlem​: Laird Are Haugan Reiersen

Medlem​: Arve Rødsjø

Medlem: Odd Egil Bekkelund

Medlem: Espen Aasheim

Medlem: Tommy Andersen

Medlem: Olav Wikan

Medlem: Vegard Kleiven