Lille Hundekilen

Velkommen til Lille Hundekilen! Dette er en av de gamle husmannsplassene i området, og her levde folk helt fram til femtiårene.

Publisert: 06. februar 2023 kl. 20.32

Sist oppdatert: 12. juli 2023 kl. 20.18

LILLE HUNDEKILEN

 

Den gamle husmannsplassen Lille Hundekilen var bebodd i generasjoner, helt fram til 1950-årene. Bamble jeger og fiskerlag fikk kommunens restaureringspris for den omfattende jobben med å sette i stand stedet etter mange års forfall.

I senere tid er det bygget nytt og stort uthus, med både lagerplass, vedbod og utedo. Det er satt opp platting ute, og montert en vannpost hvor kan man hente vann til rengjøring og matlaging. Det anbefales å ha med eget drikkevann. Dette kan man hente mens man er på tur nede ved Langen, eller i Steinsvann, som man kjører forbi på vei inn. Ligger ikke langt fra parkeringsplassen.

Det er 6-7 minutter å gå fra bilparkering ned til Lille Hundekilen. God sti, men et lite parti kan være noe glatt ved regnvær/frost. På vei ned fra P passerer man Jaktstua. Etter 300 meter videre langs stien får man Lille Hundekilen på venstre side.

Fra Lille Hundekilen går stien ned til Langen, hvor det er en båt med årer, som man kan benytte til fiske. Stien er godt skiltet. Det er flere turstier i området. Hovedstien fra parkering og fra Jaktstua, går naturlig gjennom tunet på Lille Hundekilen, men det er sjeldent folk bruker denne, så stort sett er man ganske usjenert også på Lille Hundekilen.

Hytta er utstyrt med kjøkken, stor stue og et lite soverom med to køyer. Det arbeides videre med oppussing, og utvidelse av antall sengeplasser. I soverom og stue er det sengeplass til 3-4 personer. Pr i dag må man ha med egen sovepose. Ute på tunet er det god plass til å sette opp telt om man ønsker dette i tillegg.

I overetasjen er det enkle overnattingsmuligheter på senger.

Kjøkken er bevart med en god del av den opprinnelige stilen, en senere utstyrt med kjøkkenbord og stoler, propanbluss til matlaging, og propankjøleskap.

Etter hogst i skogene her sommeren 2022, er mye av den tunge, gamle skogen borte, slik at det nå er vid utsikt. Hyttegjester og turfolk forteller at de har sett hjortevilt, småvilt og rev i hogsten, og etter hvert som det gror opp ny vegetasjon, blir det et fristende matfat for planteetere som elg, hjort, rådyr og hare.

Lille Hundekilen leies ved direkte kontakt med hyttefadder Frode Stenehjem, tlf 9066 5679. Det er også mulig å kontakte koordinator for hytter og annen aktivitet i området, John Kyrre Fjeldvik, tlf 9957 9432.

 

Bildet:

Den gamle husmannsplassen Lille Hundekilen slik den framsto i farne tider, og slik den er i dag.kan du se under bilder lendre nede på siden.

 

 

 

 

Alle henvendelser vedrørende Lille Hundekilen rettes til hyttefadder Frode Stenehjem, tlf 9066 5679

Bomvei, innkjøring kun ifm. hytteleie

 

Ta av fra E-18 ved Langrønningen, der det er skiltet til Valle. Her ligger Norges største Cirkle K-stasjon. Ved stasjonen er det skiltet mot HELLE. Følg den veien, deretter følg skilt til Rørholt br. Følg veien ca. 8 km. til forsamlingshuset på Rørholt hvor du tar av til høyre. Etter ca. 150 meter til høyre igjen inn på bomvei. Følg denne veien til snuplass/"rundkjøring" hvor det parkeres. Fra parkeringen er ca 4 min å gå ned til Jaktstua. Det er skiltet "BJFL". Et parti av stien, bare noen få meter, kan oppleves litt bratt (glatt hvis regn/is, så gå forsiktig:-) ), ellers er det flotte stier og turveier!

Alternativt kan man ta seg frem til hytte vannveien. Da benytter man båt / kano over Flåtevann.

Sykkeltur inn fra parkeringen på Rørholt er en fin opplevelse. God vei inn, en lettvint sykkeltur som passer de fleste, og flott natur. 

Kr. 100,- ved bruk av bil. Kjøretillatelse gis av kontaktperson/hyttefadder. 

Veibeskrivelse i Bilder

 

Alle henvendelser vedrørende Lille Hundekilen rettes til hyttefadder Frode Stenehjem, tlf 9066 5679

 

 

lillehundekilen.jpg
Lillehundekilen
lillehundekilen1.jpg
Lillehundekilen

 

 Som medlem i Bamble jeger og fiskerlag har du fiskerett i store deler av kommunen. En rekke mindre vann, i tillegg til store deler av det fiskerike vannet Langen, som ligger mellom Kilebygda og Rørholt, er omfattet av Bamble jeger og fiskerlags fiskekort. Kortet er inkludert i vårt medlemskap.

Langen har både ørret, abbor (tryte) og røye, og har svært beskjeden trafikk av båter og folk. Her hersker den store freden og idyllen mesteparten av året!

Langen har også en utrolig vannkvalitet, noe av det reneste man kan finne, og det er fine plasser på øyer og langs land hvor man kan dra på turer ved hjelp av båten.

Fiskekort er påbudt i våre vann. Dette kan du kjøpe gjennom Inatur (søk opp fiske Bamble jeger og fiskerlag). Kortet skal forevises ved kontroll av Oppsynet. Medlemmer skal kun dokumentere medlemskap.

Kortet dekker store deler av vannet Langen, samt en rekke andre fiskevann i kommunen. Nøyaktig kart finnes i hyttene, og som en egen link nederst på vår fiskekortside på Inatur.

Er du under 16 år, kan du fiske fritt i våre vann (unntatt lakseelv). I perioden 01. januar til 20. august har barn under 16 år rett til å fiske gratis i ferskvann i Norge. Dette gjelder også i vann der det ikke selges vanlige fiskekort.

I hytta på Tangane finnes en rekke riss av storfisk som er tatt her. Det lurer diger ørret og abbor under overflaten, her kan alt skje under en fisketur!

Melder du deg inn i Bamble JFL får du redusert pris på hytteleie, du har fiskekortet inkludert i medlemskortet, og du kan fiske med garn i Langen når du leier hytte.

Våre hytter kan leies gjennom Inatur. Du er da like ved Langen. Ved hytteleie kan du få kjøretillatelse inn til parkeringsplass på Grønne stykket, der hyttene ligger. Du får da også tilgang på båter med eller uten motor, som hører til hyttene.

Alle henvendelser til koordinator for hyttene, John Kyrre Fjeldvik, tlf 9957 9432, evt mail kyrre@bjfl.no

Bildet viser en av ørretene som ble tatt med stang i Langen.

fin fisk i Langen.jpg
fin fisk i Langen