Innkallelse og saksliste til årsmøte 2023

Årsmøtet 2023 avholdes i kommunestyresalen mandag 27.februar kl. 1900. Innkallelse m/ saksliste - se nedenfor.

Publisert 20. februar 2023 kl. 09.20

Innkalling til årsmøtet 2023 med saksliste, er sendt til alle medlemmer på e-post. Du finner den også ved å trykke her.

Merk at saker man ønsker å fremme på årsmøtet må være styret i hende innen 13.februar og kan sendes til [email protected]

Alle årsmøtepapirer vil bli lagt ut elektronisk på hjemmesiden vår under "om oss" 1 uke før årsmøtet. Når papirene legges ut, varsles dette som nyhetssak på hjemmesiden vår og på intern facebookside.

Styret gjør oppmerksom på at det vil ikke bli delt ut papirversjon på møtet slik at medlemmer må selv ta med papirer til møtet eller følge de elektronisk via hjemmesiden under selve møtet. 

Vel møtt - hilsen styret