Vel gjennomført årsmøte 2023

Et godt og konstruktivt årsmøte med gode diskusjoner om nye vedtekter er vel gjennomført. 36 medlemmer fant veien til kommunestyresalen og var med på å stake ut veien videre for Bardu Jeger og Fiskerforening

Publisert: 28. februar 2023 kl. 23.36

Sist oppdatert: 28. februar 2023 kl. 23.53

Kanskje bero antall oppmøtte på et godt engasjement rundt saken om nye vedtekter.   Skulle Bardu JFF endre vedtektene jamfør sentral vedtekts-norm med å bli en åpen forening og samtidig bevare medlemsfordelen ift til hyttene? 

Gode diskusjoner i pausen.jpg

Gjennom året har arbeidsgruppen og styret jobbet fram forslag til nye vedtekter og nye regler for forvaltning og drift av hytter og eiendommer. Forslagene ble sendt ut på forhånd og lagt fram for årsmøtet.

 

Etter en god og konstruktiv debatt med relevante spørsmål og meningsutvekslinger, ble forslagene vedtatt av årsmøtet. 

Årsmøtet behandlet for øvrig årsmelding og regnskap for 2022, handlingsplan og budsjett for 2023. 

Ordstyrer og leder Ivar Omsted 2.jpg
Ordstyrer og gjenvalgt leder for 2 år Ivar Omsted

Under valget, presenterte valgkomiteen sine forslag som alle ble enstemmig valgt. De har dessverre ikke lyktes i å få på plass ny kasserer og ny person til valgkommiteen. Årsmøtet lar styret finne nye kandidater til disse vervene.

Det gledelige er at både nye medlemmer og flere damer er kommet med i styret og i utvalgene. Stine Melkild ble valgt som sekretær og Karin Moeng som leder av kvinneutvalget.

Svein Kasper Solli går inn i Skyteutvalget, Barbro Kroken er valgt inn i Fiskeutvalget og Adrian Indseth er ny i Ungdomsutvalget. I Jaktutvalget er Ed Harald Steien og Tor Håkon Nettland nye medlemmer.

Også i Eiendomsutvalget er det endring med Marius Fjellberg og Evelyn Langstrand som nye medlemmer. Sistnevnte overtar ansvaret for Steiland. 

Marianne (fiskeutvalget) Svein Kaspar (skyteutvalget) Stine (sekretær).jpg
Marianne (fiskeutvalget), Svein (skyteutvalget), Stine (sekretær)

 

 

 

 

 

 

Kåre Tune.jpg

Årsmøtet takket Kåre Tune for den flotte innsatsen han har gjort som kasserer de siste årene.

Også Janne Hanstad (ikke til stede) ble takket av som leder av kvinneutvalget. Begge fikk tildelt gavekort som takk for vel utført arbeid. 

 

I år ble innkalling og saksliste sendt ut til medlemmer via det sentrale medlemssystemet og årsmøtedokumenter lagt ut på hjemmesiden. Etter at protokoll er underskrevet, vil både den og årsmøtedokumenter bli lagt under "om oss" på hjemmesiden. Hjemmesiden er oppdatert med nye tillitsvalgte og utvalgsmedlemmer.