Skyting

Bardu Jeger- og Fiskerforening har 2 leirduebaner ved Setermoen

Skyteutvalget står for drift og vedlikehold av foreningens leirduebaner. Foruten trening og konkurranser, er det fokus på opplæring og riktig behandling av våpen. 

Årlig settes det opp lister for trening i jaktskyting med haglegevær samt informasjon om tidspunkt for konkurranser. En trenger ikke være medlem for å benytte seg av tilbudet på banene. 

Sted: Leirduebanene ligger ved skytefeltet på Setermoen, se kart.

 

Jegertrap og Sportingbane: Leirduebanene ligger rett ved siden av hverandre. Den nye banen er Jegertrap. 

IMG_0811.jpg
Foto: Ove Bunde - Jegertrapbane

Den gamle banen er både Jegertrap og Sportingbane. På Sportingbanen får du variert og utfordrende skyting med duer som går høyt og lavt samt duer som kommer imot og over deg. Denne gir meget god skytetrening og forberedelser til jakten. 

Bardu JFF Sportingbane.jpg
Foto: Ove Bunde - Sportingbane

 

Treningstider: Banene åpnes i mai og holder åpent fram til i september. Under ligger liste på treningstider og baneansvarlig for de enkelte dagene. Klikk på lenken for å åpne listen.

Treningstider og vaktliste

Duer og pris på skudd: På begge banene benyttes orange PV duer. Duer og skudd kjøpes på banen og betales med VIPS hos den som er ansvarlig for treningen.

 

 

Medlem (1)

Medlem (1)​

 

Ikke medlem

 Ikke medlem

Kjøp av:

Senior

Junior (2)

Soldater (3)

Senior 

Junior (2)

Enkeltserie skudd og duer

140

110

50

160

140

Duer, enkeltserie

70

70

 

100

90

 

Oppdatert 30.04.2023. Merket med (1) er KUN for medlemmer tilsluttet en forening i NJFF. Merket med (2) gjelder ut året du fyller 19 år. Merket med (3) er for vernepliktige. Husk å ta med FDID kort på banen. NB! Vernepliktige kan kun kjøpe fulle serier grunnet avtale med Forsvaret og betaler uansett kr. 50,- selv om egen ammunisjon benyttes.

Ved deltakelse på stevner gjelder egne priser ihht stevneinformasjon.

 

​​​Instruksjon og lån av hagle: Dersom du ønsker veiledning og instruksjon, er det bare å spørre på banen. I foreningen har vi flere hagleinstruktører som kan hjelpe deg med å bli en bedre skytter. Vi har noen hagler til utlån. Lån av hagle må avtales senest dagen før med baneansvarlig for treningen. 

Seniorskyting: Enkelte dager er det seniorskyting. Dette er et spesielt tilbud til pensjonister til å vedlikeholde gamle kunster. Like viktig som skytetrening, er det sosiale. Seniorskyting annonseres som egen aktivitet.

Dameskyting: Tirsdager er avsatt til "Dameskyting". Her kan jenter og damer, nybegynner eller erfaren, få egen tid til instruksjon og trening. 

Dameskyting - Instruksjon og trening for nybegynnere.jpg
Bardu JFF/dameskyting/instruksjon

Sosialt miljø: På skytebanen har vi et godt miljø, der du blir tatt godt imot. Vi har fokus på trening og her trenger ingen være redd for å "dumme seg ut". Nye og gamle skyttere er velkommen.

 

Kontaktperson: For mer informasjon eller avtale om leie av banene, kontakt leder av skyteutvalget: Ove-Andrè Bunde tlf: 416 96 082   e-post: [email protected]