MENY hamburgermeny Close-menu button
Rypejakt i Engerdal

Utvalgene

Det er syv utvalg i Bardu JFF, alle utvalgene har en leder som også har fast plass i styret. Hvert utvalg som det også kommer frem i navnene har sine arbeidsoppgaver som de jobber med i løpet av året i forhold til sine aktivitetsplaner.

Eiendomsutvalget har ansvar for utleie og vedlikehold av hytter, båter, naust og klubbhuset på Steiland.

Eiendomsutvalget består av 4 personer.

Tilsyn, utbedringer, rundvask, maling og vedhugging etc gjøres på dugnad av våre medlemmer i foreningen.

For mer informasjon, se temasidene.

 

Leder:        Frank Strømseth       tlf: 908 13141     epost: [email protected]

Medlem:     Per Andre Spets 

Medlem:     Georg Omsted

Medlem:     Lasse Elverum

 

Utbygging av Geavdnjahytta   Foto: Joachim Strømseth

Utbygging av Geavdnjahytta.jpg

Flytting av Maisastua over Leina på isen. 

Flytting av Maisastua over Leina.jpg
Foto: Joachim Strømseth

 

 

Skyteutvalget har som formål å tilby såvel jegere, hobbyskyttere, nybegynnere og aktive skyttere et variert og godt treningstilbud.

Skyteutvalget setter opp faste treningsdager for ulike grupperinger. Vi arrangerer konkurranser, står for vedlikehold og drift av banene og sørger for både ammunisjon og utlånsvåpen til trening.

Vi jobber for å utdanne egne skyteinstruktører slik at alle som ønsker kan få instruksjon og veiledning på skytebanene.

Vi tilbyr leie av banene til andre. For mer informasjon, kontakt leder av skyteutvalget.

 

Leder:      Ove Bunde       Tlf: 416 96082     e-post: [email protected]

Medlem:   Mads Randers

Medlem:   Kenneth Hol

Medlem:   Håvard Nygård

 

Bilde: Premiering fra konkurranse - trening - pensjonistskyting med dugnad derpå

Skyteutvalg COLLAGE.jpg
Foto: Joachim Strømseth, Leif Elverum

 

Friluftsskolen i Bardu fikk prøve seg på Leirduebanen under veiledning fra skyteinstruktører

Skytetrening for friluftsskolen.jpg
Foto: Ole Kroken

 

Bardu JFF sitt Jaktutvalg legger til rette for og gjennomfører aktiviteter som omhandler jakt. 

Aversjon dressur hund/sau er en av aktivitetene vi arrangerer som forberedelse til jaktsesongen . I tillegg har vi skytetreninger på leirduebanen spesielt rettet mot jegere.

Hver høst utfører vi rypetelling i området rundt Altevatnet for Statskog. 

Om du ønsker å delta på Jegerprøvekurs, kontakt Thomas Sørmo for mer informasjon.

 

Leder: Fredrik Josefsen        tlf: 970 49227   E-post: [email protected]

Medlem: Torbjørn Berglund   tlf: 907 37678   E-post: t[email protected]

Medlem: Thomas Sørmo       tlf: 976 62080   E-post: t[email protected]

 

Jaktutvalget-COLLAGE.jpg
Foto: Ole Kroken

 

 

 

 

 

Bardu JFF ungdomsutvalg står for aktiviteter for Barn og Ungdom. 

 

Leder:    Truls Stenersen    Tlf: 903 62301   E-post: [email protected]

Medlem: Torgrim Helberg

Medlem: Hedda Josefsen

Medlem: William Markussen

 

Tur til Leina for ungdommen.jpg
Ungdomstur til Leina Foto: Joachim Strømseth

 

Fiskeutvalget har som oppgave å spre informasjon om fiske i Bardu.

Utvalget skal være pådriver for å legge til rette for fritidsfiske samt få kartlagt fiskeressursene i vatn og vassdrag. Utvalget skal ha særlig fokus på fiskemuligheter i nærområdene der barn og unge bor.

Utvalget står som medarrangør av Altevasspilken som går av stabelen påskeaften hvert år.

Vi bistår også barnehager og skoler med både fiskeutstyr og hjelp til aktivitetsdager.

 

​​Våre hovedaktiviteter er:
Fiskesommer for barn og unge
Bistå med høringer i forbindelse med fiskeaktiviteter
Støtte skoler, barnehager og andre med aktiviteter som omhandler fiske

 

Hvis du savner noe, eller har et ønske til oss i fiskeutvalget, send oss gjerne en epost: [email protected]

Leder:     Alexander Ingdahl       tlf: 477 57854   e-post: [email protected]

Medlem:  Erik Hognestad

Medlem:  Morten Roan

Bardu JFF sitt kvinneutvalg har som mål å legge til rette for aktiviteter spesielt for damer

Dameskyting.jpg
Leirdueskyting for damer

Gjennom egne dameturer, skytekvelder for damer, aktiviteter med fiske, håper vi å skape nye muligheter, engasjement og opplevelser i et trygt og sosialt miljø. Aktiviteter legges opp som lavterskel og passer for alle damer uansett bakgrunnserfaring og alder.

Vi ønsker også å være videreformidler av tilbud/kurs som finnes i fylket innen både jakt, fiske, mat og friluftsliv.

Om du ønsker å delta, har forslag til aktiviteter eller ønsker kurs, ta kontakt med kvinneutvalget. 

 

Fiskelykke II.png
Isfisketur til Leina

 

Leder: Janne Hanstad Pettersen  tlf: 959 44480      E-post:[email protected]

Medlem: Heidi Nordhus   tlf: 450 11076

Medlem: Sissel Motrøen  tlf: 911 34707

Bardu JFF Kvinneutvalg (2).jpg
Sissel, Heidi og Janne

 

 

 

Leder/styremedlem:       Georg Omsted​     tlf:  418 56201     e-post: [email protected]

Medlem:                            Halvor Eggen

Vara:                                 Jarle Liland

 

Dugnadskoordinator I:   Espen Gundersen   tlf: 907 01575

Dugnadskoordinator II:  Stein M. Løkstad    tlf: 901 74040