MENY hamburgermeny Close-menu button
Rypejakt i Engerdal

Utvalgene

Det er syv utvalg i Bardu JFF, alle utvalgene har en leder som også har fast plass i styret. Hvert utvalg som det også kommer frem i navnene har sine arbeidsoppgaver som de jobber med i løpet av året i forhold til sine aktivitetsplaner.

Eiendomsutvalget har ansvar for utleie og vedlikehold av hytter, båter, naust og klubbhuset på Steiland.

Eiendomsutvalget består av 4 personer.

Tilsyn, utbedringer, rundvask, maling og vedhugging etc gjøres på dugnad av våre medlemmer i foreningen.

For mer informasjon, se temasidene.

 

Leder:   Torfinn Strømseth   tlf: 988 91888917 63055 e-post: [email protected]

Medlem: Per Andre Spets 

Medlem: Are Nordhus

Medlem: Lasse Elverum

 

Utbygging av Geavdnjahytta   Foto: Joachim Strømseth

Utbygging av Geavdnjahytta.jpg

Flytting av Maisastua over Leina på isen. 

Flytting av Maisastua over Leina.jpg
Foto: Joachim Strømseth

 

 

Skyteutvalget har som formål å tilby såvel jegere, hobbyskyttere, nybegynnere og aktive skyttere et variert og godt treningstilbud.

Skyteutvalget setter opp faste treningsdager for ulike grupperinger. Vi arrangerer konkurranser, står for vedlikehold og drift av banene og sørger for både ammunisjon og utlånsvåpen til trening.

Vi jobber for å utdanne egne skyteinstruktører slik at alle som ønsker kan få instruksjon og veiledning på skytebanene.

Vi tilbyr leie av banene til andre. For mer informasjon, kontakt leder av skyteutvalget.

 

Leder:     Terje Hilmarsen    Tlf: 906 59530   E-post: [email protected]

Medlem:   Mads Randers

Medlem:   Kenneth Hol

Medlem:   Håvard Nygård

 

Bilde: Premiering fra konkurranse - trening - pensjonistskyting med dugnad derpå

Skyteutvalg COLLAGE.jpg
Foto: Joachim Strømseth, Leif Elverum

 

Friluftsskolen i Bardu fikk prøve seg på Leirduebanen under veiledning fra skyteinstruktører

Skytetrening for friluftsskolen.jpg
Foto: Ole Kroken

 

Bardu JFF sitt Jaktutvalg legger til rette for og gjennomfører aktiviteter som omhandler jakt. 

Aversjon dressur hund/sau er en av aktivitetene vi arrangerer som forberedelse til jaktsesongen . I tillegg har vi skytetreninger på leirduebanen spesielt rettet mot jegere.

Hver høst utfører vi rypetelling i området rundt Altevatnet for Statskog. 

Om du ønsker å delta på Jegerprøvekurs, kontakt Thomas Sørmo for mer informasjon.

 

Leder: Ole Osvald Kroken    tlf: 993 62977   E-post: [email protected]

Medlem: Torbjørn Berglund   tlf: 907 37678   E-post: t[email protected]

Medlem: Thomas Sørmo       tlf: 976 62080   E-post: t[email protected]

 

Jaktutvalget-COLLAGE.jpg
Foto: Ole Kroken

 

 

 

 

 

Bardu JFF har et ungdomsutvalg som står for aktiviteter for Barn og Ungdom. 

Leder:    William Markussen    Tlf: 468 28756   E-post: [email protected]

Medlem: Torgrim Helberg

Medlem: Hedda Josefsen

Medlem: Heljar I. S. Steien

 

Tur til Leina for ungdommen.jpg
Ungdomstur til Leina Foto: Joachim Strømseth

 

Fiskeutvalget har som oppgave å spre informasjon om fiske i Bardu.

Utvalget skal være pådriver for å legge til rette for fritidsfiske samt få kartlagt fiskeressursene i vatn og vassdrag. Utvalget skal ha særlig fokus på fiskemuligheter i nærområdene der barn og unge bor.

Utvalget står som medarrangør av Altevasspilken som går av stabelen påskeaften hvert år.

Vi bistår også barnehager og skoler med både fiskeutstyr og hjelp til aktivitetsdager.

 

​​Våre hovedaktiviteter er:
Fiskesommer for barn og unge
Bistå med høringer i forbindelse med fiskeaktiviteter
Støtte skoler, barnehager og andre med aktiviteter som omhandler fiske

 

Hvis du savner noe, eller har et ønske til oss i fiskeutvalget, send oss gjerne en epost.

Leder:     Jonas Hansen   E-Post: [email protected]

Medlem:  Erik Hognestad

Medlem:

Bardu JFF sitt kvinneutvalg har som mål å legge til rette for aktiviteter spesielt for damer

Gjennom egne dameturer, skytekvelder for damer, aktiviteter med fiske, håper vi å skape nye muligheter, engasjement og opplevelser i et trygt og sosialt miljø. Aktiviteter legges opp som lavterskel og passer for alle damer uansett bakgrunnserfaring og alder.

Vi ønsker også å være videreformidler av tilbud/kurs som finnes i fylket innen både jakt, fiske, mat og friluftsliv.

Om du ønsker å delta, har forslag til aktiviteter eller ønsker kurs, ta kontakt med kvinneutvalget.

 

Leder: Brita Martinsen     tlf: 913 82378      E-post: [email protected] 

Medlem: Heidi Nordhus   tlf: 450 11076

Medlem: Sissel Motrøen  tlf: 911 34707

 

Bli med oss  

Kvinneutvalget.jpg
Sissel, Brita og Heidi

 

Styremedlem: Georg Omsted​

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

 

Bardu JFF ved Jaktutvalget arrangerer hvert år Jegerprøvekurs. Kurset går over 2 helger med til sammen 30 timer. I tillegg til teori, er det lagt inn praktisk trening på skytebane, avstandsbedømming og orientering.

På kurset brukes Jegerprøveboka. Boka er også digitalisert på ebok og alle medlemmer i NJFF får den til kroner 29,-.

For å ta eksamen etter gjennomført kurs, må du registrere deg som jegerprøvekandidat og betale jegerprøvegebyr på kr. 330,-. Gebyret kan betales på ”Min Side”. Du kan gå opp til jegerprøven det kalenderåret du fyller 14 år.

Kursarrangør melder deg opp til eksamen. Eksamen foregår på datamaskin og du får 50 spørsmål med tre svaralternativer. Du må svare rett på 40 spørsmål for å bestå. Det er 50 minutters eksamenstid. Det er ikke tillatt med hjelpemidler under eksamen.

For de med lese- og skrivevansker kan prøven tilrettelegges. Snakk med kursinstruktør om dette før kurset.

Hvis du ikke består eksamen, må du vente minst en uke før du kan avlegge ny eksamen. Du må i tillegg betale nytt jegerprøvegebyr.​

Her kan du teste dine egne kunnskaper i Jegerprøvequiz.

 

Etter endt kurs og bestått eksamen, kan du delta i småviltjakt med våpen fra du er 16 år gammel, og fra det kalenderåret du fyller 14 år når du har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av en person som har fylt 20 år.

Dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, kan du ​delta i opplæring på storviltjakt med våpen fra det kalenderåret du fyller 16 år når du har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av en person som har fylt 20 år.

Det stilles krav til tilsynspersonen: Vedkommende må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år, og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. I tillegg må det foreligge tillatelse fra grunneier.​

 

Vi ønsker deg en god og forsvarlig jakt!