Rypejakt i Engerdal

Utvalgene

Det er syv utvalg i Bardu JFF, alle utvalgene har en leder som også har fast plass i styret. Hvert utvalg som det også kommer frem i navnene har sine arbeidsoppgaver som de jobber med i løpet av året i forhold til sine aktivitetsplaner.

Eiendomsutvalget har ansvar for utleie og vedlikehold av hytter, båter, naust og klubbhuset på Steiland.

Eiendomsutvalget består av 4 personer.

Tilsyn, utbedringer, rundvask, maling og vedhugging etc gjøres på dugnad av våre medlemmer i foreningen.

For mer informasjon, se temasidene.

 

Leder:        Frank Strømseth       tlf: 908 13141     epost: [email protected]

Medlem:     Evelyn Langstrand 

Medlem:     Georg Omsted

Medlem:     Marius Fjellberg

 

Utbygging av Geavdnjahytta   Foto: Joachim Strømseth

Utbygging av Geavdnjahytta.jpg

Flytting av Maisastua over Leina på isen. 

Flytting av Maisastua over Leina.jpg
Foto: Joachim Strømseth

 

 

Skyteutvalget har som formål å tilby jegere, hobbyskyttere, nybegynnere og aktive skyttere et variert og godt treningstilbud.

Skyteutvalget setter opp faste treningsdager for ulike grupperinger. Vi arrangerer konkurranser, står for vedlikehold og drift av banene og sørger for både ammunisjon og utlånsvåpen til trening.

Vi jobber for å utdanne egne skyteinstruktører slik at alle som ønsker kan få instruksjon og veiledning på skytebanene.

Vi tilbyr leie av banene til andre. For mer informasjon, kontakt leder av skyteutvalget.

 

Leder:     Ove Bunde      Tlf: 416 96082     e-post: [email protected]

Medlem:   Svein Kasper Solli

Medlem:   Kenneth Hol

Medlem:   Barbro Kroken

 

Bilde: Premiering fra konkurranse - trening - pensjonistskyting med dugnad derpå

Skyteutvalg COLLAGE.jpg
Foto: Joachim Strømseth, Leif Elverum

 

Friluftsskolen i Bardu fikk prøve seg på Leirduebanen under veiledning fra skyteinstruktører

Skytetrening for friluftsskolen.jpg
Foto: Ole Kroken

 

Bardu JFF sitt Jaktutvalg legger til rette for og gjennomfører aktiviteter som omhandler jakt. 

Aversjon dressur hund/sau er en av aktivitetene vi arrangerer som forberedelse til jaktsesongen . I tillegg har vi skytetreninger på leirduebanen spesielt rettet mot jegere.

Hver høst utfører vi rypetelling i området rundt Altevatnet for Statskog. 

Om du ønsker å delta på Jegerprøvekurs, kontakt leder av jaktutvalget, Fredrik Josefsen for mer informasjon.

 

Leder: Fredrik Josefsen        tlf: 970 49227   E-post: [email protected]

Medlem: Ed Harald Steien

Medlem: Tor Håkon Nettland

 

Jaktutvalget-COLLAGE.jpg
Foto: Ole Kroken

 

 

 

 

 

Bardu JFF Ungdomsutvalg står for aktiviteter for barn og ungdom. 

 

Medlem: Adrian Fosshaug  tlf: 472 75258

Medlem: Tord Strømsmo Strømseth

Medlem: Adrian Indseth

Medlem: William Markussen

 

Tur til Leina for ungdommen.jpg
Ungdomstur til Leina Foto: Joachim Strømseth

 

Fiskeutvalget har som oppgave å spre informasjon om fiske i Bardu

Utvalget skal være pådriver for å legge til rette for fritidsfiske samt få kartlagt fiskeressursene i vatn og vassdrag. Utvalget skal ha særlig fokus på fiskemuligheter i nærområdene der barn og unge bor.

Vi bistår også barnehager og skoler med både fiskeutstyr og hjelp til aktivitetsdager.

 

​​Våre hovedaktiviteter er:

Altevasspilken - Bardu JFF sin isfiskekonkurranse på Altevatn påskeaften

Fiskesommer for barn

Forvaltning av båter på Setermoen

Bistå med høringer i forbindelse med fiskeaktiviteter

Støtte skoler, barnehager og andre med aktiviteter som omhandler fiske

Arrangere ulike kurs relatert til fiske (fluekastekurs) 

 

Medlem: Guro Sørli  tlf: 934 91757  e-post: [email protected]

Medlem: Eirik Hognestad  tlf: 924 62273  e-post: [email protected]

Medlem:  Martine Volnes   tlf: 991 59835   e-post: [email protected]

Bardu JFF sitt kvinneutvalg har som mål å legge til rette for aktiviteter spesielt for damer

Dameskyting.jpg
Leirdueskyting for damer

Gjennom egne dameturer, skytekvelder for damer, aktiviteter med fiske, håper vi å skape nye muligheter, engasjement og opplevelser i et trygt og sosialt miljø. Aktiviteter legges opp som lavterskel og passer for alle damer uansett bakgrunnserfaring og alder.

Vi ønsker også å være videreformidler av tilbud/kurs som arrangeres innen både jakt, fiske, mat og friluftsliv.

Om du ønsker å delta, har forslag til aktiviteter eller ønsker kurs, ta kontakt med kvinneutvalget. 

 

Fiskelykke II.png
Isfisketur til Leina

 

Leder: Karin Moeng  tlf: 916 16418  e-post: [email protected]

Medlem: Heidi Nordhus  tlf: 450 11076

Medlem: Caroline Nordhus  tlf: 954 69066 

 

Elgpølser klar til damping.jpg
Bardu JFF-Pølsekurs Foto: Sissel Motrøen

 

 

Leder/styremedlem:       Georg Omsted​     tlf:  418 56201    e-post: [email protected]

Medlem:                            Brita Martinsen

Vara:                                 Jarle Liland

 

Dugnadskoordinator I:   Espen Gundersen   tlf: 907 01575

Dugnadskoordinator II:  Stein M. Løkstad    tlf: 901 74040