Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

 

Ørret.jpg

Kjff tilbyr gratis fiskekort for sine medlemmer, dette utstedes hos Grønberg sport i Vestre Strandgate 24, 4611 Kristiansand S, Her vil du finne gode råd om fiskeutstyr og gode fiskeplasser i regionen.

Pris for ikkemedlemmer : 200.- Dette kan nå kjøpes på INATUR  samt: Grønberg sport, Gyldeløvsgate Kristiansand.

Kjøp fiskekort her : Felles fiskekort for Kristiansand

Barn under 16 år kan fiske gratis.

For å fiske i vann som ikke inngår i fellesfiskekortet må grunneieren kontaktes.

Grunneierlag, skoler og Kristiansand jeger- og fiskerforening står for praktisk utførelse av kalkingsprosjekt og kultivering i regionen

Ferskvann: Fiskekart2015.pdf

Sjøørretkartet : 

http://aafk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=072dc20d35064cd8a236a1ff618b3edf

For våre medlemmer er det gratis utlån av foreningens båt, jakt- og fiskekajakker, packrafter og kano. Se informasjon her: Båt, kajakk, packraft og kanoutlån KJFF 2023

Kontaktperson fiskeutvalget : 

Per Grønberg 

Mob 99122660 

 

 

 

Gjedde I Kristiansand

 

Gjedde.jpg
Foto: Wikimedia Commons/Jik jik
​​​​​​Tekst : Bjarte Austvik

I forbindelse med Rotenon-behandlingen av Gillsvann ble jeg bedt om å samle inn en fisk av hver art som ble funnet. Materialet skulle brukes i forbindelse med et forskningsprosjekt, og ble overlevert til en ansatt på UIA. Samtidig sa vedkommende seg villig til å DNA sjekke vannprøver mot gjedde-forekomst i andre vann

 

 

 

 

Vi valgte ut 4 vann hvor vi hadde tilbakemeldinger fra fiskere om mulig observasjon av gjedde. Vannprøver ble tatt fredag 19. november og overlevert samme dag. Tirsdag 07. desember fikk vi svar. Det er positivt utslag for gjedde i Bånetjønn, ingen av de tre andre vannene testet positivt. Det ser derfor ut som det er gjedde i Bånetjønn. Dette stemmer godt med observasjoner som er meldt til KJFF.


Fiskeforvalter hos Statsforvalter er informert og har gitt signal om at det ikke blir aktuelt med Rotenonbehandling av Bånetjønn eller de to andre vann i kommunen hvor det lever gjedde (gamle forekomster). Derimot har vi i KJFF planlagt utfisking av Bånetjønn til våren. Detaljplanlegging om dette må gjøres i samarbeid med Kristiansand Kommune (grunneier), Statsforvalter og Fylkeskommune. Dette vil medføre en del arbeid så vi oppfordrer interesserte fiskere til å delta i arbeidet. Vi vil også ta vannprøver av andre vann hvor det foreligger tilbakemeldinger som kan tyde på forekomst av fremmede arter, spesielt gjedde. 


Det er meget skuffende å oppleve det som har skjedd mht overflytting av fremmede arter. At dette er ulovlige handlinger burde være kjent av alle sportsfiskere. At det også ødelegger vann som vi i KJFF har kultivert i 30 år kan virke demotiverende for videre arbeid. Det er også et kostnads-aspekt i dette. I Bånetjønn er det ikke gytemuligheter. Dvs at vi fram til nå har kjøpt fisk fra Syrtveit Fiskeanlegg. Prisen for settefisk er relativt høy, og var ikke tenkt å være mat for ulovlig utsatte gjedder.


Til slutt. Det er ikke bare gjedde som er ulovlig satt ut i vann i Kristiansand i de siste årene. I et relativt godt ørretvann (med på Fellesfiskekortet) ble det for få år siden oppdaget sørv. Den har formert seg og vannet er langt på vei ødelagt som fiskevann.
Andre utsettinger de siste 10-årene er karpe og gullfisk (Gillsvannet). Innenfor «gamle Kristiansand kommune» er det nå registrert 6 arter av karpefisk, ingen med naturlig innvandring.

Per Grønberg
KJFF

 

.

Trafikklyssystemet for Oppdrettsnæringen til behandling

Gillsvann rotenonbehandles

Som tidligere omtalt har Statsforvalter søkt Direktoratet om behandling med rotenon i Gillsvann, med formål å utrydde den nå etablerte gjeddebestanden der. Vedtak er nå fattet og det vil bli igangsatt behandling i løpet av høsten 2021. 

 

KJFF har sammen med flere andre gitt høringsinnspill i saken. Disse kan leses i vedtaket. 

Fiskeutvalget vil bistå Statsforvalter med behandlingen slik at de negative konsekvensene ved behandlingen kan begrenses. 

 

For spørsmål i saken, kontakt  leder for fiskeutvalget: Per Grønberg tel 91122660

 

Se vedtak her : Vedtak om bruk av CFT-legumin for å bekjempe gjedde i Gillsvannet i Kristiansand

 

 

Fluekasting i Odderøyhallen

 

Tirsdag 12. oktober starter vi opp igjen med innendørs kurs i fluekasting

 • Det blir trening ukentlig tirsdager fra oktober til og med februar
 • Vi har kasting tirsdager fra 17.00 til 18.00 - gratis opplæring og utlån av utstyr om du trenger.

Innendørs konkuransekasting i Odderøyhallen

Kasting i Odderøyhallen fra kl 20.00-21.00

 • Konkuransekasting 
 • Utlån av utstyr om du trenger
 • Velkommen til nye kastere som vil prøve

Grønberg sport tar oss med på felles fisketur

 

 

 • 17. oktober (søndag)

 • Felles fisketur til Skjernøya. Vi møtes på Ytre Nodeviga kl.11.00 for fisking,
 • Bålbrenning og vandring i flott natur.
 • Ta gjerne med en vedkubbe til bålet om du har.
 • https://kart.gulesider.no/m/Azczh

 

 

 

 

 • 21. November (søndag)

 • Felles fisketur. Tid og sted kommer vi tilbake til.

Gjennom høsten blir det en rekke spennende foredrag. 

Tirsdag 25 okt kl 18.30 er temaet Fluefiskeutstyret

Tirsdag 1 nov er tema Finnmarkstur. Stian Eraker forteller om erfaringer fra sjøfly, kano, mygg, fiske og det gode leirlivet mm. 

Tirsdag 8 nov er tema Laksefiske på lav vannstand. Stein forteller om erfaringer og tips for et spennende fiske. 

Tirsdag 15 nov kl 18.30 kommer Erlend Alexsander Hagane Borge, en erfaren fisker som fisker mer enn de fleste, og vil fortelle oss om sitt fiske og sine tips fra året som er gått. 

Tirsdag 22 nov blir det fluebinding. Ta med utstyret ditt og delta. I tillegg blir mulighet for måling av fluestenger etter CCS systemet. Ta med favorittstanga di og få angitt riktig snørevekt. 

Tirsdag 29 nov er tema Min fisketur. Stein forteller om året som har gått. 

Tirsdag 6 des kl 18.30 kommer Øyvind Berg, Tormod Haraldstad og Ørnulf Haralstad for å presentere sin nye bok Laks og laksefiske på Sørlandet. 

Tirsdag 10 des kommer Petter Emil Wikøren for å fortelle om sesongen i Mandalselva. Om tips og triks fra en av landets beste lakseelver. 

Tirsdag 17 jan kl 18.30 kommer Erlend Alexander Haugane Borge for å fortelle om havfiske. Om takkel og utstyr.

Tirsdag 25 jan blir det Sjøørretkveld med Mats Christensen, en av våre beste fluebindere og sjørrettfisker. 

Tirsdag 31. januar er tema Hardangervidda. Timo Klami forteller om sin 14 dagers tur, om erfaringer for planlegging, pakking osv. 

Se ellers aktivitetskalenderen for ytterligere informasjon.