MENY hamburgermeny Close-menu button

Bjerke Jeger- og Fiskerforening 100 år

For 100 år siden satt det tre menn rundt et bål og snakket om hvor flott det var å være jeger og fisker – og at dette var noe alle burde kunne oppleve.

Publisert 23. desember 2021 kl. 17.18

Ja, det er i alle fall slik vi kan tenke oss at det gikk til i 1922 når initiativtakerne Herman Morud, Einar og Hilmar Breen gikk i spissen for å starte Bjerke Jeger- og Fiskerforening sammen med blant annet Martin Tømte, Kitt Burås, Martin Stensrud og Harald Hansen. Som sagt så gjort; arbeidet med å stifte en forening ble påbegynt og 31.12.1922 ble foreningen offisielt stiftet.

Jubileumsår 2022
2022 er jubileumsår for Bjerke Jeger- og Fiskerforening, da fyller vi hele 100 år!
Og året er spekket med aktiviteter og opplevelser for barn, unge og voksne. Aktivitetene blir publisert på nettsidene våre og på Facebook etter hvert som detaljene blir klare, men vi kan allerede nå nevne blant annet temakvelder innen fiske og jakt, fiskecup, jubileumsfest og jakttur til Sverige. 

Vi planlegger også en ungdomshelg kalt Camp Ungdom med aktiviteter som fisking, skyting og andre friluftsaktiviteter gjennom helgen. Barn og unge skal være et av satsningsområdene våre fremover og vi ønsker å styrke tilbudet til denne aldersgruppen. Camp Ungdom er første ledd i denne satsningen og vi håper tilbudet blir populært. Ønsker du å bidra til denne satsningen fremover trenger vi både unge og voksne som vil være med å bidra sammen med vår barne- og ungdomskontakt. 

Ny logo
Logoen vår er også vår identitet, men noen ganger må man gå litt i seg selv og spørre seg selv om identiteten er bra nok for dagens standard. Vi har vært svært fornøyde med logoen som Bjerke Jeger- og Fiskerforening har hatt i mange år. Men dessverre krever dagens standard en logo av bedre oppløsning. Gjennom 2021 har vi derfor jobbet med en fornyelse av logoen i tillegg til at vi har laget en jubileumslogo som markerer at vi er 100 år. Logoen er utarbeidet med den gamle som mal. Elementene og komposisjonen er omtrent den samme som tidligere, men logoen er nå digitalt laget slik at den holder dagens krav til oppløsning på trykk samt digitalt. 

Bjerke Jeger- og Fiskerforening er en stor lokal forening med nesten 600 medlemmer. Vi jobber aktivt for et tilbud til alle som er interessert i fiske, jakt og friluftsliv. I tillegg er det viktig for oss å drive foreningen med en sunn og god foreningsdrift herunder gode og velfungerende utvalg, et godt sammensatt styre med bred kompetanse og kunnskap samt at vi drifter foreningen med en sunn økonomi. I 2017 satt daværende styre seg ned og lagde målsetninger for de fem neste årene, i 2021 kunne vi med stolthet krysse ut alle målsetningene som nådd. Nå er nye målsetninger for de neste 5 årene laget, og vi gleder oss til å ta fatt på jobben med å nå disse også. 

Vi i Bjerke Jeger- og Fiskerforening ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Vi gleder oss til å se dere på en eller flere av våre aktiviteter i jubileumsåret.