MENY hamburgermeny Close-menu button

Fellefangst i vinter

Vi i Bjerke Jeger- og Fiskerforening, i samarbeid med Nannestad Kommune, ønsker denne vinteren å rette fokus mot smårovvilt, og spesielt fangst av mår og villmink.

Publisert 19. desember 2021 kl. 12.22

Foreningen ønsker å komme i kontakt med ansvarsfulle villmarksmenn/kvinner som ferdes ute på ski eller truger om vinteren, og har lyst til å krydre spenningen på tur med å sjekke felles underveis. Det vil være både mår- og minkfeller. 

Fangst av villmink vil fortrinnsvis foregå i mer bygdenære områder, mens mårfangst vil foregå i Bjerke JFF sine terrenger. 

Vi vil stille med feller og åte, samt opplæring i sikker bruk av fellene. Forslag til områder med tilhold av mår tas også i mot med en stor takk! 

Send en epost til [email protected] om du tenker at dette kan være spennende og interessant for deg.