MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakta er i gang

I dag, 10. august, startet det mange har ventet på - årets bukkejakt! I ukene fremover vil det være flere arter som det vil være mulig å jakte på og vi i Bjerke JFF vil derfor gi en liten påminnelse til alle jegere i vårt terreng om jaktregler og jakttider.

Her følger de viktigste reglene for jakt på Bjerke JFF sitt terreng. I tillegg må du som jeger forholde deg til øvrig regelverk fastsatt av offentlige myndigheter.

​​​​​​§ Bjerke JFF disponerer ca. 110 000 dekar jaktterreng i Nannestad og Hurdal kommune. Det henvises til det til enhver tid gjeldene jaktkart. All jakt syd for riksveg 120 fra Nordmokorset til Maura, derfra Gamle Hadelandsveg til Vollaugsmoen og Leiravassdraget til grensa mot Oppland er forbudt. Unntatt er Lybekkmarka syd for Nordmokorset og Sørlia sørvest for Vollaugsmoen.

§ Bjerke Jff har kvotefri jakt på rådyr. For å løse rådyrkort må tilgang til godkjent ettersøkshund dokumenteres.

§ Bjerke Almennings terreng er stengt for jakt med hund, og jakthundtrening til og med 14​ september. Andre terreng er åpne for jakt med hund fra og med 10. september.

§ Trening av hund er tillatt fra og med 21.8 (ikke i Bjerke Almening) når hund er bufetestet og godkjent. Det må være løst trenings- eller småviltjaktkort.

§ Toppjakt med rifle er ikke tillatt.

§ Bruk av stålhagl er forbudt.

§ Jaktkortinnehaver plikter å gjøre seg kjent med gjeldene lover og regler, sentralt og lokalt.

§ Det er ikke tillatt å jakte småvilt, eller trene hund, den første uka i elgjakta fra og med 5. oktober til og med 11. oktober. 

§ Alle jaktrelaterte aktiviteter på innmark/dyrket mark er forbudt. Bilkjøring på innmark er forbudt. Jaktkartet gir en oversikt over hvilke eiendommer som er med i jaktterrenget, merk her at det kun er utmark som er å betrakte som jaktterreng. 

§ Det skal leveres fellingsrapport innen 10. januar påfølgende år, uavhengig av fangst eller ikke.

§ Jakt- og treningskort skal kjøpes før jakta eller treningen med hund begynner. Husk at kortet også skal medbringes når du er på jakt eller trening med hunden.

§ ​Duejakt tillates på innmark, men kun med grunneiers tillatelse.

§​ Alle skudd mot rådyr skal meldes umiddelbart til oppsynsmann Odd Vollaug. Dette gjelder både ved felling og ved behov for ettersøk. Ved påskyting/felling der forfølgelsesretten i henhold til utøvelsesforskriften er benyttet, skal slik varsling også foretas.

Melding som nevnt kan ringes inn eller det kan sendes SMS. Tlf: 41 91 51 95

§ Rapportering av skutt vilt: når du har skutt dyret ditt skal hjørnet på jaktkortet rives av. Legg jaktkortet ditt med det avrevne hjørnet på dyret og send bilde av dette til Odd Vollaug (Tlf: 41 91 51 95) FØR dyret fraktes ut av terrenget. Pass på at jaktkortnummeret er synlig på meldingen. 

Annet

- Brunfugl (røy og orrhøne) er fredet. (Uttak av skogsfugl kan endres etter gjennomført skogsfugltaksering)

- Avtale om ettersøkshund kan gjøres med Bjerke JFF ettersøksring.

- Vi oppfordrer alle jegere til å melde mistenkelige hendelser, eller saker som ikke er forenlige med våre verdier.

- Det er krav om sauerenhetsbevis for all jakthund trening og hundejakt på foreningens terreng før 1. oktober.
For hunder under 5 år kreves det bevis av året. For hunder over 5 år kreves bevis ikke eldre enn 2 år.

- På Bjerke Almenning's eiendom (Nordåsen) er det ikke lov å benytte løs hund før 15.september. 

Annonse bilde.JPG

Jakttider

Rådyr
Rådyrbukk, fra og med 10. august. Bare med rifle og uten bruk av hund.
Vanlig rådyrjakt. 25. september - 23. desember.

Fugl
Gressender, blant annet stokkand. 21. august - 23. desember.
Dykkender, blant annet kvinand. 10. september - 23. desember.
Ringdue 21. august - 23. desember.
Skogsfugl 10. september - 23. desember.

Hare
10. september - 28./29.februar.

Rovvilt
Rødrev 15. juli - 15. april.
Mår 1. november - 15. mars

Øvrige viltarter følger de offentlig fastsatte jakttidene i jakttidsforskriften. Last gjerne ned NJFF sin app for full oversikt over jakttider. 

Det er ikke tillatt å jakte småvilt, eller trene hund, den første uka i elgjakta fra og med 5. oktober til og med 11. oktober. 

 

Annet:

​​Vi ønsker å minne om at vi har åpne koier på Garlimåsan og Veslevikka. Stråtjernstua er det mulighet for å leie via Inatur​.

Vi ønsker å se flere flotte bilder fra jakt- og friluftslivet i vårt terreng. Gjerne tagg oss på Instagram #bjerkejegerogfiskeforening og @bjerkejegerogfiskeforening. Vi vil også ha mange bilder til vår kalender, så send det til oss på epost: [email protected]​ 

Skitt jakt!