Årsmøteinnkalling 2023

Innkalling og sakspapirer til årsmøte i OJFF

Publisert: 10. februar 2023 kl. 18.26

Sist oppdatert: 17. mars 2023 kl. 18.21

Vi innkaller til årsmøte
Tid: Onsdag 15. mars 2023 kl 18:30 
Sted: "Vellet" - grendehuset på Oppegård, Sætreskogveien 13, 1415 Oppegård

Saksliste

 1. Åpning
  - Godkjenning av innkalling og dagsorden
  - Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 2. Gjennomgang av årsrapporter fra styre og utvalg
 3. Godkjenning av revidert regnskap for 2022​
 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 5. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett for 2023
 6. Foreningens kontingentandel
 7. Forslag til nye vedtekter
 8. Valg av representanter til styre og utvalg

OBS: Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 19​​. februar. Vi viser til tidligere utsendt epost hvor det ble varslet om årsmøte og oppfordret til å sende inn forslag. Forslag sendes til: styret(krøllalfa)oppegardjff.no​ 
- Det er ikke kommet inn noen saker til behandling på årsmøtet, derfor ingen vedlegg til dette punktet. 

Alle årsmøtepapirer og regnskaper vil være tilgjengelig nedlastbart på vår hjemmeside etterhvert som de blir klare (det blir IKKE laget kopier for utdeling på møte). Ellers blir det som vanlig sosialt samvær med enkel servering og ​forfriskninger.

Hvis du ikke mottar varsel om årsmøtet på epost og/eller sms, da bør du oppdatere kontaktinfo på Min side

Vel møtt​!

Sakspapirer følger nedenfor: