MENY hamburgermeny Close-menu button

Vedtekter og andre regler

Våre vedtekter er å anse som organisasjonens "grunnlov". Rent juridisk kan en si at vedtektene må anses som, eller sammenlignes med, en avtale som binder medlemmene så vel overfor hverandre som overfor organisasjonen. De tjener dermed som rettsgrunnlag for en rekke rettigheter og plikter mellom medlemmene og vår organisasjon.

Publisert 21. mars 2022 kl. 14.54

Organisasjonsleddene i NJFF, forbundet sentralt, fylkeslagene og foreningene, vedtar på hvert nivå sine egne vedtekter. 

Hva vedtektene bør inneholde for at de skal kunne virke som et tjenlig verktøy er et spørsmål for seg. Svaret kan være avhengig av en rekke faktorer som for eksempel foreningens formål, medlemsantall, interessefelt mv. De fleste foreningers vedtekter bør imidlertid som et minimum inneholde foreningens navn, sete, formål, regler om foreningens formelle organer og disses beslutningsmyndighet og regler om medlemmenes forhold til foreningen. Innenfor NJFF er det vanlig også å ha med mer detaljerte regler om valg av styre, antall styremedlemmer, styrets møter, årsmøtets kompetanse, innkalling til årsmøte, vedtektsendringer samt oppløsning av foreninger og eksklusjon  av medlemmer.

NJFF som organisasjon er som kjent bygd opp med et foreningsnivå, fylkesnivå og forbundet sentralt. For at organisasjonen skal "henge sammen" vedtektsmessig og fremstå enhetlig også på dette feltet står ikke hvert enkelt organisasjonsnivå helt fritt i forhold til vedtektsendringer. Det ville eksempelvis blitt uholdbare tilstander rent organisatorisk om hver enkelt lokalforeningen skulle vedta ulike medlemskategorier. Tilsvarende vil det ta seg dårlig ut om de ulike organisasjonsleddene vedtok motstridende formålsparagrafer. ​

​​Rutiner ved endring av vedtekter:

  1. Forslag på vedtektsendringer sendes til NJFFs administrasjon for endelig godkjenning.
  2. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.
  3. Hvis det er store endringer, anbefaler vi at vedtektene sendes NJFF i forkant av årsmøte for kommentarer. Da unngår dere å vedta nye vedtekter som senere ikke vil bli godkjent.
  4. Nye vedtekter sendes til epost [email protected]

Last ned vedtektsnormer for foreningene:

§ 6 i vedtektnormen for foreningene er ajourført 8. februar 2022.

Vedtektsnorm for foreningene, bokmål

Vedtektsnorm for foreningene, nynorsk

Kommentarer til vedtektsnorm for foreningene

Last ned vedtektsnormer for regionlagene:

Vedtektsnorm for regionlagene, bokmål

Vedtektsnorm for regionlagene, nynorsk

Kommentarer til vedtektsnorm for regionlagene