Årsmøtet 2023

15. mars ble det avholdt årsmøte i OJFF - med 25 medlemmer. Hva skjedde?

Publisert: 17. mars 2023 kl. 19.18

Årsmøtet ble igjen avholdt i de pene lokalene til Oppegård Vel, hvor leder Eilert Torsnes ønsket velkommen før ordstyrer Andreas Hanssen Vang tok over styringen av årsmøtet med full kontroll.

Årsberetninger fra styret og utvalgene ble gjennomgått og viser høy aktivitet i OJFF. Allikevel viser regnskapet at OJFF hadde nok inntekter i 2022 til å kunne gjøre ennå mer for medlemmene - eller redusere prisen på enkelte aktiviteter. Dette vil styret ta hensyn til i 2023. 

Det var bare ett innkommet forslag til årsmøtet, ett tema som ble fremmet i diskusjon på forrige årsmøte og som styret la fram slik: "Dekning av egenandel ved skade på jakthund under fellesjakt i OJFF".  Dette forslaget ble vedtatt av årsmøtet og styret vil komme med mere detaljer før høstens jakt.

Vi kan også glede medlemmene med at årsmøte vedtok å redusere medlemskontingenten til såkalt "lav sats". Etter at landsmøtet i 2021 vedtok nye kontingentsatser endte OJFF opp med "høy sats" på grunn av en feil. Dette og bakgrunnen for nye vedtekter kan du lese mere om i https://www.njff.no/foreningsinformasjon/viktig-oppfolging-etter-landsmotet

De nye vedtektene ble vedtatt uten endringer, og er i hovedsak bare mindre justeringer av de gamle vedtektene så de passer til forbundets nye normalvedtekter. 

Det formelle årsmøtet ble avsluttet med valg av styre. Vi gratulerer Nicoline Sundt som nytt styremedlem og takker for innsatsen til Ørjan Pedersen, Sigmund Jordbakke, Jan Marka og Ole Henrik Sæve som går ut av styreverv og utvalg. 

Etter at årsmøtet ble avsluttet ble det tid for pizza og brus før Jørn Dahl holdt et foredrag om foreningens jakttilbud og Finn Stenersen viste TV-episoden om Gjersjøelva som gikk på Naturkanal-1 sist høst.

Protokollen fra årsmøtet er nå publisert på samme side som innkallingen.

Arild Burud