Fiske

Fiskegruppa i Oppegård jeger og fisk er en meget aktiv gruppe som legger ned en stor innsats for å forvalte Gjersøelva og gjøre det atraktivt å fiske der. Se mer om hva vi driver med her.

Fiskeutvalget i OJFF vil arbeide for at fiske fortsatt skal være en naturlig del av friluftslivet og at medlemmene i OJFF har et godt og variert tilbud av fiskerelaterte aktiviteter. Hos oss kommer medlemmene i kontakt med mennesker med samme flotte fritidsinteresse for fiske.

Vi arrangerer:

 • fisketurer
 • fiskekonkurranser, spesielt for barn/unge
 • fluebinding ved behov/interesse
 • fluekasting ved behov/interesse.

Vi bistår:

 • med veiledning og instruksjon for handicappede
 • ved kommunale friluftsarrangementer (f.eks. Friluftlivets dag og Eventyrffestivalen)
 • med fiskestenger til Biblioteket (BUA) på Kolbotn for utlån.

For øvrig er vi interessert i god vannkvalitet, miljø med spesiell fokus på miljøgifter, biomangfold i elver og vann for å bevare en bærekraftig fiskeutvikling og beholde økobalansen samt ha fokus på ulovlig fiske i våre elver og vann.

Vi tilrettelegger og forvalter fiske i Gjersjøelva. Det samarbeides med Miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Viken og Oslo  samt Gjersjøelva Natur- og kulturpark (tidligere Gjersjøelvprosjektet) hvor grunneiere, Oppegård kommune og andre interesseorganisasjoner er med.  Vi tilstreber et naturlig og godt bestandsmål av anadrom fisk i Gjersjøelva.

Det er kun medlemmer av OJFF som får fiske og utstedt fiskekort. Siden elva er anadrom lakseelv (fra sjøen og opp til demningen ovenfor bilverkstedet i Hvitebjørnveien), kreves også den statlige fiskeavgiften for å få fiske. Fisketid er 15. juni  - 15. september.

For detaljer om Gjersjøelva, se årsrapportene fra Gjersjøelva (nedenfor).

Årsrapporter Gjersjøelva

Geografisk oversikt over fiskeplasser i Gjersjøelva

Navn til fiskeplassene i Gjersjøelva 

​I nærområdet finnes disse vannene:

 • Gjersjøen

 • Kolbotntjernet

 • Tussetjern

 • Grytetjern

 • Snipetjern

 • Søndre Snipetjern

 • Kloppa (Assuren) 

 • Lille Kolbotntjernet

fiskevann

 

OJFF har en robåt til utlån ved Skogsland, Kolbotntjernet.


En aliminiumsbåt på 11 fot og vekt ca. 50 kg., for benyttelse av medlemmer.

​Følgende fiskeslag finnes :

 • Laks (Gjersjøelva)
 • Sjøørret (Gjersjøelva)
 • Abbor (i alle vann bortsett fra L Kolbotntjern, samt Gjersjøelva, Sætrebekken og Tussebekken, usikker mht. Grytetjern )
 • Gjedde (som ovenfor samt Dalselva))
 • Gjørs (Gjersjøen)
 • Mort (i alle vann og bekker)
 • Sørv (Gjersjøen)
 • Brasme (Gjersjøen og Kolbotntjernet samt Gjersjøelva, Sætrebekken og Tussebekken)
 • Suter (Kolbotntjernetog trolig Gjersjøen samt Gjersjøelva)
 • Ål (Gjersjøen og Kolbotntjernet samt Gjersjøelva)
 • Ørekyt (Tussebekken) 

Fiskearter i nærområdet

Du behøver ikke fiskekort for fiske i vannene og bekkenee i tidligere Oppegård kommune. I Gjersjøelva kan du fiske uten fiskekort fra Gjersjø bru til demningen ovenfor verkstedet i Hvitebjørnveien, også kalt Nydammen).

Du må ha fiskekort for Midtsjøvann/Nærevann/Karlsrudtjern, Krokholmarka (Østmarka) i tidligere Ski kommune og Gjersjøelva fra demningen i Hvitebjørnveien og til sjøen. I resten av Nordre Follo kommune er det gratis å fiske, bortsett fra Gjersjøelva. ​

Vis fiskevett når du fisker og etterlat deg ikke fiskesener eller fiskekroker. Rydd opp etter deg - det er en god villmarksregel.

Fiskearter i Østlandsområdet

Slik får du fisk i ferskvann

Det finnes edelkreps i Kolbotntjernet og Gjersjøen. Det kreves tillatelse til krepsefiske fra grunneier. Nordre Follo kommune er bl. a. grunneier både til Kolbotntjernet og Gjersjøen. Det er samarbeide mellom Nordre Follo kommune, klima og miljø, og OJFF v/Fiskeutvalget for å forhindre ulovlig krepsing og informasjon om fare for krepsepest.