Om lokallaget

Her finner du informasjon om medlemsfordeler, om vårt tilbud og kontaktinfo til de tillitsvalgte i foreningen.

OJFF er tilsluttet NJFF og arbeider aktivt for å tilrettelegge muligheter for å utøvelse av aktiviteter relatert til jakt og fiske i tråd med retningslinjer gitt av NJFF.
Hos NJFF kan du lese mer om medlemsfordeler, som f.eks. at ”Jakt og Fiske”, landets største magasin for jakt- og fiskeinteresserte, sendes til alle ordinære medlemmer med elleve numre i året.

Noen av OJFFs aktiviteter og tilbud til sine medlemmer er:

  • Rådyr- og småviltjakt på Svartskog og Sofiemyr.
  • Kultivering av Gjersjøelva for å bygge opp en framtidig laks- og sjøørret-førende elv.
  • Jegerkurs med eksamen.
  • Fiskeaktiviteter, kurs og utflukter.
  • Aktiviteter rettet mot barn og ungdom.
  • Regelmessige medlemsmøter med eksterne og interne foredragsholdere og hyggelig samvær.
  • Natur og miljø-aktiviteter med andre organisasjoner i Oppegård.
  • Oppegård JFF har i mange år hatt egen leirduebane med mange aktiviteter. Leieavtalen ble sagt opp av Oppegård kommune og banen nedlagt 2020-01-01. Det jobbes med alternativt tilbud til våre medlemmer.

OJFF har også egne rabattavtaler.

Foreningens formål og styrende regler finner du i våre vedtekter

Nederst på denne siden, under "Kontakt oss", finner du en oversikt over medlemmene i styret. Du kan sende en e-post til lokallaget, eller kontakte styremedlemmer som er tilgjengelige på epost eller telefon.

På siden Medlem finner du info om medlemsskap i NJFF og lokallaget.

Du finner oss også på https://www.facebook.com/OppegardJFF

Oppegård JFF er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 982 894 697

Bankkonto: 1614 28 17776

VIPPS #18483

Andreas Hanssen Vang

Leder

Jørn S. Dahl

Styremedlem

Jørn S. Dahl

Leder jaktutvalg

Finn Stenersen

Leder fiskeutvalg

Christian Skjønnelien

Kasserer

Arild Burud

Styremedlem

Finn Stenersen

Styremedlem

Nicoline Sundt

Styremedlem

Erik Michelsen

Styremedlem