Om lokallaget

Her finner du informasjon om medlemsfordeler, om vårt tilbud og kontaktinfo til de tillitsvalgte i foreningen.

OJFF er tilsluttet NJFF og arbeider aktivt for å tilrettelegge muligheter for å utøvelse av aktiviteter relatert til jakt og fiske i tråd med retningslinjer gitt av NJFF.
Hos NJFF kan du lese mer om medlemsfordeler, som f.eks. at ”Jakt og Fiske”, landets største magasin for jakt- og fiskeinteresserte, sendes til alle ordinære medlemmer med elleve numre i året.

Noen av OJFFs aktiviteter og tilbud til sine medlemmer er:

  • Rådyr- og småviltjakt på Svartskog og Sofiemyr.
  • Kultivering av Gjersjøelva for å bygge opp en framtidig laks- og sjøørret-førende elv.
  • Jegerkurs med eksamen.
  • Fiskeaktiviteter, kurs og utflukter.
  • Aktiviteter rettet mot barn og ungdom.
  • Regelmessige medlemsmøter med eksterne og interne foredragsholdere og hyggelig samvær.
  • Natur og miljø-aktiviteter med andre organisasjoner i Oppegård.
  • Oppegård JFF har i mange år hatt egen leirduebane med mange aktiviteter. Leieavtalen ble sagt opp av Oppegård kommune og banen nedlagt 2020-01-01. Det jobbes med alternativt tilbud til våre medlemmer.

OJFF har også egne rabattavtaler.

Foreningens formål og styrende regler finner du i våre vedtekter

Nederst på denne siden, under "Kontakt oss", finner du en oversikt over medlemmene i styret. Du kan sende en e-post til lokallaget, eller kontakte styremedlemmer som er tilgjengelige på epost eller telefon.

På siden Medlem finner du info om medlemsskap i NJFF og lokallaget.

Du finner oss også på https://www.facebook.com/OppegardJFF

Oppegård JFF er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 982 894 697

Bankkonto: 1614 28 17776

VIPPS #18483

Eilert Torsnes

Leder

Andreas Hanssen Vang

Nestleder

Arild Burud

Styremedlem

Jørn S. Dahl

Leder jaktutvalg

Finn Stenersen

Leder fiskeutvalg

Nicoline Sundt

Styremedlem