Ap må stå opp for vassdragsvernet

NJFF sender en tydelig beskjed til Arbeiderpartiet: Vernete vassdrag er vernet.

Publisert: 22. mars 2023 kl. 09.55

Sist oppdatert: 22. mars 2023 kl. 13.22

I dag har vi 394 vernede vassdrag. Disse elvene er de gjenværende juvelene i norsk vassdragsnatur, og flere av vassdragene er også delvis beskyttet som nasjonale laksevassdrag eller ved at de inngår helt eller delvis i naturreservater og nasjonalparker.

«Skånsom utbygging» er også utbygging

Begrepet «skånsom» utbygging er misvisende. Det vil være tilnærmet umulig å legge til rette for kraftproduksjon i disse elvene uten å forringe verneverdiene. I en situasjon hvor to tredjedeler av vassdragene allerede er utbygd trenger vi mer vassdragsnatur, ikke mindre. De varig vernede vassdragene er i så måte mange steder siste skanse mot fullstendig nedbygging av unike norske naturverdier.

Vi er svært bekymret over alle forsøk på å så tvil om hva varig vern innebærer. Det må være uaktuelt å uthule vassdragsvernet, og vi må kunne stole på at den naturen som er vernet, forblir vernet og ivaretatt for fremtidige generasjoner.

Bakgrunn

Parallelt med den offentlige Energikommisjonen, som leverte sin rapport om behov for mer energi tidligere i vinter, hadde også Arbeiderpartiet et eget energiutvalg for å forme partiets energipolitikk. Arbeiderpartiets energiutvalg gir signaler i retning av at partiet er villige til å se på mulighet for kraftproduksjon også i de vernede vassdragene.

Dette bryter fullstendig med Arbeiderpartiets kamp gjennom historien for nettopp å verne viktige vassdrag, og vi reagerer sterkt på at partiet nå ser ut til å vike i denne kampen.

Vernete vassdrag er vernet!

I den videre prosessen oppfordrer vi alle involverte til en tydelig klargjøring av at formuleringene fra partiets energiutvalg ikke dreier seg om kraftutbygging i vernede vassdrag, og at Arbeiderpartiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvernet ligger fast.

De som står bak kravet er
NJFF, Naturvernforbundet, DNT, Birdlife, Framtiden i våre hender, Norsk Friluftsliv, Norske Lakseelver, Natur og Ungdom, Sabima, WWF Norge og Greenpeace Norge.

 

Hele brevet kan leses her.

Les NJFFs reaksjon på Energikommisjonens rapport.