Miljødirektoratet har ute på høring et forslag om et begrenset kilenotfiske for å bekjempe pukkellaksinvasjonen i Finnmark

Åpner for å bekjempe pukkellaksen i sjøen

Miljødirektoratet har ute på høring et forslag om et begrenset kilenotfiske for å bekjempe pukkellaksinvasjonen i Finnmark

Publisert: 21. mars 2023 kl. 07.40

Sist oppdatert: 21. mars 2023 kl. 07.49

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, sender Miljødirektoratet på høring et forslag til ny forskrift om fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023. Det foreslås å åpne for fiske etter pukkellaks med kilenot for de som har denne fiskeretten. Maskevidden begrenses til 55-58 mm, og fisketiden settes fra 20. juni til 15. juli. Samtidig vil det ikke bli åpnet for ordinært fiske med kilenot etter laks, sjøørret og sjørøye i disse områdene. Det blir påbud om gjenutsetting av levende laks, sjøørret og sjørøye.

Et bekjempelsestiltak

Fjellkjekk.png

- Regjeringen har tidligere gitt klokkeklare signaler om at pukkellaksen skal bekjempes. Det er en strategi som NJFF støtter fullt opp om. At noen kan gjøre næring ut av bekjempelsen er greit, men vi må ha fokus på bevaring av de sårbare bestandene av vill laksefisk, og la dette være styrende for regelverket ved sjølaksefiske, sier Øyvind Fjeldseth, rådgiver i saker om fiskeforvaltning i NJFF.

- Denne sommeren er det forventet tidenes største invasjon av pukkellaks i norske elver. Tidligere år har så godt som all innsats i elvene for å bekjempe pukkellaksen vært drevet av frivillige. Det er uholdbart over tid, og det er derfor bra at regjeringen har satt av 25 millioner til bekjempelsesarbeidet i Finnmark i år. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig, og NJFF har derfor i et brev til regjeringen bedt om en styrking av dette arbeidet i revidert nasjonalbudsjett. 

- Det viktigste bekjempelsesarbeidet i sommer vil allikevel foregå i elvene. Her står våre folk klar til å bidra, som tidligere år understreker Fjeldseth.