En gledens dag

Et stort flertall på Stortinget har vedtatt å gi kapital til Statskog for oppkjøp av Meråker Brug. Dermed er et stort stykke Norge kommet på fellesskapets hender.

Publisert: 23. november 2022 kl. 10.31

Det har vært kjent en god stund at staten ved Statskog skulle gis anledning til å kjøpe opp Meraker Brug, etter at den enorme eiendommen i Trøndelag ble lagt ut for salg. Nå har Stortinget foretatt den formelle behandlingen av saken, og vedtok med stort flertall at Statskog blir tilført en kapitalforhøyelse samt gitt et statlig lån, slik at de kan fullføre kjøpet. 

Svært gledelig!

- NJFF har, helt siden det ble kjent at Meraker Brug var til salgs, engasjert seg i saken. Forbundet for jegere og fiskere har vært tydelige på at vi ønsker at staten skulle kjøpe eiendommen og la Statskog forvalte den. Dette synet har vi gjort kjent ovenfor regjeringen, Stortinget, partiene og i media, uttalte generalsekretær Eldar Berli da det ble klart at det var vilje til et statlig oppkjøp.
Les de første kommentarene her.

 - Å få landet saken i Stortinget er betryggende, og dette er en gledens dag, kommenterer informasjonssjef Espen Farstad. Vi registrerer at det er noe ulike holdninger til et slikt oppkjøp i det politiske landskapet, men også at det er et stort flertall som går inn for Statskog som den framtidige forvalteren av den verdifulle eiendommen i Meraker. Vi mener det er et godt valg.

- Dette oppkjøpet blir et verdifullt tilskudd i form av økt tilgjengelig areal for landets jegere og fiskere. Statskog er en eksponent for en kunnskapsbasert forvaltning av viltet og fisken, til beste for alle i et langt perspektiv. Det harmonerer godt med vår organisasjons visjon, som er "Jakt- og fiskeglede til alle, for alltid".