NJFF var med da digital våpensøknad ble lansert. Mange års arbeid er endelig sluttført.

Endelig digital våpensøknad

NJFF var med da digital våpensøknad ble lansert. Mange års arbeid med å få ned ventetiden på våpensøknader nærmer seg en god løsning.

Publisert: 22. mai 2023 kl. 11.15

Sist oppdatert: 05. juni 2023 kl. 09.35

Å søke om og å få behandlet våpensøknader har vært en langdryg og manuell prosess, både for den som søker og for politiet som skal behandle søknadene. Nå er prosessen endelig blitt heldigitalisert. Behandlingstiden vil med dette gå ned fra uker og måneder til bare noen minutter.

Oppdatert:

Fra 5. juni er hele landet inkludert i digital våpensøknad og behandling for kjøp av jaktvåpen.
Du kan lese mer om digital våpensøknad i denne artikkelen.

Endelig i havn

NJFF har jobbet tett på saken i mange år. Først ved å jobbe for at prosessen med våpensøknader i det hele tatt skulle digitaliseres, deretter gjennom en rekke møter med både Politidirektoratet og politisk ledelse gjennom to regjeringer, og til sist ved å bistå med personer til selve test-fasen for det digitale systemet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kunne 22. mai endelig lansere digital våpensøknad for hele landet, etter at noen fylker har testet ut systemet siden januar.

Eldar Berli, generalsekretær i NJFF, var til stede på lanseringen og er tydelig stolt og glad.

- Jeg er stolt fordi våre fagpersoner, med Vidar Nilsen i spissen, har stått på gjennom år og måneder for å få løsningen på plass. Jeg er også glad på vegne av alle landets jegere som nå vil oppleve en langt enklere hverdag.

Eldar Berli.JPG
                            Eldar Berli

Godt nytt for førstegangsjegeren

Berli er spesielt glad på vegne av førstegangsjegerne. Den nye våpenloven fra 2021 sidestilte det å låne våpen med det å kjøpe våpen, og dette skapte utfordringer for de ferske jegerne som skulle på sin første jakt.

- Behandlingstiden for våpensøknader var på det verste på opp mot 7-8 måneder i enkelte politidistrikt. Da røk første jaktsesong for de som besto jegerprøven på våren, sier Berli. – Nå blir alt etter hvert mye enklere for alle, også for politiet som har måttet bruke mye tid på manuell behandling av søknader.

Berli sier at samarbeidet med Politidirektoratet har vært godt gjennom hele prosessen, og at NJFF vil fortsette å bistå dersom det skulle bli aktuelt nå som digital våpensøknad gradvis åpnes for hele landet. NJFF synes også det er greit at politiet nå ruller ut systemet gradvis.

Smart med gradvis utrulling

Politidirektoratet innfører heldigitalisert våpensøknad gradvis, og starter med jaktvåpen.

- Vi mener det er lurt å ta det stegvis. Når politiet velger å starte med digitale søknader for jaktvåpen, vil dette bedre situasjonen for både førstegangsjegere og etablerte jegere som trenger fornyelse av våpengarderoben. Deretter, når man ser at systemet fungerer som det skal, vil det også bli åpnet for konkurransevåpen og annet som det er søknadsplikt på, sier Berli. Han mener det er fornuftig å starte med jaktvåpen fordi jegere fyller en samfunnsfunksjon innenfor utøvende forvaltning og for bistand når dyr må avlives etter trafikkulykker eller annen skade.

Slik fungerer det

Det digitale våpensøknadsystemet kalles «Blink», og fungerer slik:

  • Når du leverer en ny våpensøknad, logger du deg først inn med en digital id, enten MinID eller BankID. Deretter må du bekrefte opplysningene fra folkeregisteret.
  • Deretter velger du våpentypen du ønsker å søke om tillatelse til å erverve; enten rifle, hagle eller kombinasjonsvåpen. Du trenger ikke lenger spesifisere hvilket kaliber du søker om. Tillatelsen vil gjelde et kaliber tillatt til jakt i Norge. Dermed slipper du som kjøper å endre en tillatelse på et våpen i ett kaliber, dersom du finner det samme våpenet i et annet.
  • Etter at du har sendt inn søknaden, vil den dukke opp i det digitale dashbordet til saksbehandlerne hos politiet. Systemet sjekker så en rekke registre og databaser, deriblant Jegerregisteret, skatteunndragelsesregisteret, etterlysningsregisteret, arrestjournalen med mer.
  • Dersom systemet ikke finner noen merknader på en person, trenger saksbehandleren nå kun å godkjenne søknaden. Finner systemet oppslag i ett av registrene på vedkommende som søker, går saksbehandleren inn og gjør en vurdering fra søknad til søknad.

Vær oppmerksom på at du ikke kan ha reservert deg mot digital kommunikasjon fra offentlige virksomheter i Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) for å ta systemet i bruk.

Her søker du om våpen til jakt