I juni rulles systemet for digitale våpensøknader ut i landet. NJFF er fornøyde.

Digital våpensøknad i hele landet

Digital behandling av våpensøknader for jaktvåpen er nå tilgjengelig i hele landet.

Publisert: 30. mai 2023 kl. 12.18

Sist oppdatert: 05. juni 2023 kl. 13.49

Dette har NJFF jobbet med i flere år, og mange ventet på: Politiet heldigitaliserer prosessen med å behandle våpensøknader.

Saken er oppdatert 5. juni.

Hele landet!

Alle landets politidistrikt tar i bruk det digitale våpensøknadssystemet "Blink" fra 5. juni.

Det vil si at alle nå kan sende inn og få behandlet søknad om å kjøpe jaktvåpen digitalt uansett hvor du bor i landet.

Vestfold, Buskerud og Telemark

Fra 30. mai kunne innbyggere i Sør-Øst Politidistrikt både søke om og få behandlet søknaden om å kjøpe jaktvåpen digitalt.

Nordland og Agder var først ut

Enkelte innbyggere i disse to politidistriktene var med i testperioden som har foregått siden januar, og 22. mai ble alle her innlemmet i digital søknad og behandling.

Erfaringer herfra viser at søknadene blir ferdig behandlet på mellom én og seks dager.

Så utvides ordningen

Nå skal "Blink" få rulle og gå en stund for å sjekke at ting går som det skal over litt tid. Når alt fungerer med digital søknad og behandling for komplett jaktvåpen, er planen å utvide ordningen til også å omfatte lånesøknader, kjøp av våpendeler, konkurransevåpen, arvevåpen m.m.

Det er ikke satt endelige tidsfrister for når dette skal være på plass, og slike søknader behandles fremdeles manuelt. Det er dog ventet at behandlingstiden på disse vil gå ned etter hvert som bunken med manuell behandling av de 'ordinære' søknadene minker i politidistriktene.

NJFF følger opp at politidistriktene prioriterer søknadene, slik at systemet kan videreutvikles så fort som mulig.

Tar det tid med akkurat din søknad?

Det kan være flere grunner til at din søknad tar lengre tid enn du forventet, selv om systemet nå er digitalisert. Her er to vanlige årsaker:

Dersom du leverte søknad om våpen før ditt politidistrikt ble fullt innlemmet i ordningen, så vil søknaden din bli behandlet manuelt av politiet (selv om du leverte selve søknaden digitalt).

Dersom det kommer "treff" i politiets registre på ditt navn, vil saken bli stoppet i det digitale systemet. "Treff" kan ha flere årsaker, for eksempel at du allerede har full våpengarderobe eller at ditt navn er registrert i forbindelse med en hendelse. I så fall vil politiet sjekke søknaden manuelt før den ferdigbehandles.

NJFF: Bra for landets jegere

Eldar Berli, generalsekretær i NJFF, er stolt og glad.

- Jeg er stolt fordi våre fagpersoner, med Vidar Nilsen i spissen, har stått på gjennom år og måneder for å få løsningen på plass. Jeg er også glad på vegne av alle landets jegere som nå vil oppleve en langt enklere hverdag.

- Vi mener det er lurt å ta det stegvis. Når politiet velger å starte med digitale søknader for jaktvåpen, vil dette bedre situasjonen for både førstegangsjegere og etablerte jegere som trenger fornyelse av våpengarderoben. Deretter, når man ser at systemet fungerer som det skal, vil det også bli åpnet for konkurransevåpen og annet som det er søknadsplikt på, sier Berli.

Les mer om ordningen her.