Fire gullmerker ble tildelt under landsmøtet

NJFFs gullmerke ble under landsmøtet på Gardermoen delt ut til Brynjar Berge, Arne Aaberg, Gunnar Borgen og Jan Fredrik Monsen.

Publisert: 14. november 2021 kl. 09.46

Fire personer fikk æresutmerkelser av NJFF under helgens landsmøte. Disse ble tildelt forbundets gullmerke som takk for en særlig innsats for jakt og fiske i Norge. NJFFs gullmerke henger høyt. Det er kun et fåtall ledende tillitsvalgte som har utmerket seg med en innsats på både lokalt og nasjonalt nivå, som kan bli tildelt gullmerket. Merket deles ut en gang per tredje år på NJFFs landsmøte.

Brynjar Berge

Brynjar Berge har lagt ned en betydelig innsats i tillitsvalgtapparatet i NJFF. Gjennom sine mange verv har Brynjar deltatt på en lang rekke samlinger innad i organisasjonen, som tillitsvalgtsamlinger, representantskapsmøter, fylkesledersamlinger, årsmøter og flere landsmøter. Brynjar har bred erfaring og omfattende kunnskap om organisasjonen NJFF via årelangt virke på lokalt, regionalt og sentralt nivå. I sitt virke i organisasjonen, har Brynjar hatt særlig fokus på ungdomsarbeid og rekruttering, jaktskyting og vårt ansvar for å sikre arealer for utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet. Han har nedlagt svært mye tid på opplæring og skolering av barn og unge, eksempelvis som instruktør på en rekke opplæringskurs og jakt- og fiskecamper. Brynjar ble i 2018 utnevnt til æresmedlem i NJFF Oppland.

Arne Aaberg

Arne Aaberg har mange år i organisasjonen på alle nivåer, fra lokalforening, fylkeslag til forbundsstyre. Han har også sittet i styret på Jakt- og Fiskesenteret og vært deltager på jaktfeltstevner. Arne har mangeårig erfaring fra jakt, fiske og friluftsliv. Han jakter elg, reinsdyr, hjort, rådyr og villsvin i tillegg til småviltjakt. I tillegg driver han med fiske, både i ferskvann og saltvann. Arne har vært æresmedlem i Oppegård JFF siden 2009.

Gunnar Borgen

Gunnar Borgen har mange år i organisasjonen på alle nivåer, fra lokalforening, fylkeslag til forbundsstyre. Han har sittet som leder i sportsfiskeutvalget. Gunnar er faglig dyktig, grundig og presis. Han setter stor pris på jakt med hund i fjellet, hagleskyting, sin årlige laksefiskeuke og en fisketur på sjøen eller i ferskvann i ny og ne. Vi tror imidlertid han har brukt mer tid på styreverv i NJFF i sin tid som medlem enn han har rukket å jakte, fiske og skyte. Men det sier mest om hvor mye tid han har lagt ned for organisasjonen på alle plan! Gunnar har vært æresmedlem i Skjeberg og Omegn JFF siden 2009.

Jan Fredrik Monsen

Jan Fredrik Monsen har mange år i organisasjonen på alle nivåer, fra lokalforening, fylkeslag til forbundsstyre. Han har sittet som vara i styret for Jakt- og Fiskesenteret. Mange har hatt Jan som instruktør enten på jegerprøvekurs, på haglebanen eller riflebanen. Jan har vært æresmedlem i Bergen JFF siden 2009.

Vi gratulerer!

Alt om Landsmøtet