Jesper og Magdalena Maj Larsen fra Bjørkelangen Jeger- og Fiskerforening er tildelt Norges Jeger- og Fiskerforbunds ungdomslederpris 2021.

Heder og ære til ungdomsarbeidet på Bjørkelangen

Ekteparet Jesper og Magdalena Maj Larsen fra Bjørkelangen Jeger- og Fiskerforening er tildelt Norges Jeger- og Fiskerforbunds ungdomslederpris 2021. Den høythengende prisen ble delt ut på NJFFs landsmøte på Gardermoen 12. november.

Publisert: 12. november 2021 kl. 13.58

Norges Jeger- og Fiskerforbund er en landsdekkende interesseorganisasjon med 115.000 medlemmer. Rundt en femtedel er barne- og ungdomsmedlemmer. I kriteriene for ungdomslederprisen legges det vekt på innsats og tilbud over tid for ungdom, medlemsutvikling, aktivitetsnivå og samarbeid med andre.

Det var to lykkelige og synlig rørte prisvinnere som mottok ungdomslederprisen under åpningen av NJFFs landsmøte. 

Fra 0 - 100 på kort tid!

Fra å ha vært en forening med passivt ungdomsarbeid og ingen ungdomsmedlemmer, har Bjørkelangen JFF svingt seg opp til å drive et svært aktivt miljø for ungdom. De har høstet mye ros og vært til inspirasjon for andre foreninger som driver med ungdomsarbeid. De har gjennom sitt engasjement og aktivitet skapt gode rammer rundt ungdomsgruppa i lokalforeningen.

Lokale ildsjeler med bredt nedslagsfelt

Jesper og Magdalena stiller alltid opp når det er noe som arrangeres for ungdommene, både for sin egen forening, for fylkeslaget og for andre som trenger hjelp. De bruker mye av sin fritid og av egne ferier på forskjellige ungdomsleirer og camper. Når de ikke er arrangører, stiller de opp som medhjelpere eller instruktører.

De har også vært flinke til å løfte fram foreningsarbeidet gjennom lokalpresse og riksdekkende medier. Da pandemien inntraff i starten av 2020, og man fysisk ikke kunne ha aktiviteter med nærkontakt, lå de heller ikke på latsiden. De viste kreativitet og satte raskt i gang med å lage aktiviteter på digitale plattformer for barn og unge. 

Vi gratulerer med en særdeles velfortjent pris! 

NJFFs ungdomslederpris består av et grafisk trykk.

Alt om Landsmøtet