Hederspris til to jeger- og fiskerforeninger

Vang JFF og Onsøy JFF ble tildelt Norges Jeger- og Fiskerforbunds foreningspris.

Publisert: 12. november 2021 kl. 14.00

Sist oppdatert: 12. november 2021 kl. 17.13

NJFFs foreningspris er etablert for å hedre en eller flere foreninger som innenfor inneværende landsmøteperiode har utmerket seg med fremragende innsats i henhold til følgende kriterier:

  • Markert seg som en synlig forening m.h.t. til å fremme jakt- og fiskeinteressene i sitt lokalmiljø.
  • Hatt god rekruttering i landsmøteperioden.
  • Bidratt til å utvikle attraktive medlemstilbud og aktiviteter for medlemmene.

Vang JFF 

Vang JFF ble stiftet i 1922 og fyller 100 år i 2022. Fra den spede oppstarten med 32 medlemmer, har medlemstallet nå økt til over 900 medlemmer. Med det er Vang JFF den største foreningen i Innlandet. De kan også vise til den største økning av antall kvinnelige medlemmer. De har lykkes med å inkludere, engasjere og organisere alle sine medlemmer i alle aldre og kjønn, og framstår som et forbilde for andre jeger- og fiskerforeninger.

Stolte medlemmer

I Vang er medlemmene stolte over å bære logoen til Vang JFF, og det er sannelig ikke rart. Foreningen er aktiv på en rekke områder, og har en rekke utvalg i sving med hvert sitt ansvarsområde.

Gjennom en langvarig samarbeidsavtale med Vang Almenning, har foreningen ansvaret for forvaltning og jakt av småvilt, i tillegg til fiskeforvaltningen på allmenningens grunn. Gjennom tilrettelegging- og forvaltningstiltak innen vilt- og fiskeforvaltning som utføres av medlemmene, skapes det betydelige verdier for alle parter og allmennheten. Vang JFF administrerer også salg av jakt- og fiskekort og har jakt- og fiskeoppsyn for Vang Almenning. Sju ulike hytter og koier i Vang Almenning vedlikeholdes og driftes av Vang JFF, og det tilbys utleie av disse.

Aktive med barn og unge

Det er så mye en kan si om denne aktive foreningen, men nevnes må i alle fall Jakt- og fiskeskole for barn og ungdom. Den arrangeres årlig av rekrutteringsutvalget med mange ulike aktiviteter innen jakt, fiske, skyting og friluftsliv. I tillegg har de egen jaktskytterskole for ungdom, med mål om å øke interessen for de ulike jaktskyttergrenene. Dette har vært svært populære tiltak som har medført at VANG UNG er blitt etablert med eget styre. De skal selv i stor grad bestemme hva slags aktiviteter de ønsker å drive med. Jegerprøven er også en viktig rekrutteringsarena, og kurs arrangeres årlig.

Foreningspris til Vang JFF

Onsøy JFF

Onsøy jeger & fiskeforening er en meget synlig forening i nedre Glomma-regionen. Foreningen har hatt jaktskytterskole, fiskeskole og de har tilbudt både rådyrjakt og elgjakt i Onsøy. Fiskeutvalget er svært aktivt og synlig, og de tilbyr aktiviteter, arbeider i sjøørretbekker og sokner etter tapt fiskeredskap på sjøen. Foreningen disponerer også en jakthytte i Nord-Odal. Deres filosofi er forbilledlig: Onsøy JFF, en forening for alle!

Aktivitetsnivået i foreningen er formidabelt, og det er vanskelig å trekke fram noe spesielt. Det er allikevel nærliggende å peke på framtiden, dvs barne- og ungdomsarbeidet. Her nevnes: 

  • Ungdom/ Jaktskytterskole: Her arrangerer foreningen over 30 aktiviteter i året: hagleskyting, rifleskyting, rådyrjakt, sjøfugljakt, beverjakt, revejakt, med tilhørende opplæring om vomming, slakting osv., og i tillegg flere helgeturer med bål og kos.

  • Fiskeskole: Også her gjennomfører foreningen mer enn 30 aktiviteter årlig: knivmaking, slukverksted, fluebinding, ørretfiske, makrellfiske, isfiske, artsfiske, båtvett m.m., og helgeturer med båling og kos.

Sterk medlemsvekst

I treårs-perioden siden sist landsmøte har foreningen hatt en medlemsvekst på hele 30%

Foreningspris til Onsøy JFF

Vi gratulerer foreningene med en vel fortjent pris og oppmerksomhet!

Prisen består av et diplom samt et beløp på kr 50.000,-.

 

Alt om Landsmøtet