Høring på nye jakttider

Hvert femte år revideres jakttidene. Vi gir deg en kjapp innføring i de viktigste endringsforslagene.

Publisert: 02. juli 2021 kl. 14.49

Sist oppdatert: 23. juni 2021 kl. 15.07

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye jakttider på høring. Du kan lese hele høringsdokumentet her​, i tillegg til viktige underlagsdokumenter. 

I forkant av utsendelse av forslaget til nye jakttider har NJFF spilt inn forslag til hva det bør høres på.
​Våre innspill kan du lese mer om her. ​​​

Forslag om freding av ærfugl, gråtrost med flere

I direktoratets forslag til nye jakttider er det forslag om å ikke åpne på jakt på flere arter det er jakt på i dag. Det gjelder både gråtrost, rødvingetrost, heilo, svartand og ærfugl. I tillegg opphører jakt på storskarv i saltvann sør for Trondheimsfjorden. 

For andre arter reduseres jakttiden, delvis for å harmonisere mellom "like arter". Dette gjelder blant annet jakttid for mår og røyskatt, og kråke og ravn. 

Enkelte arter foreslås det utvidet jakttid på, slik som fasan og kanadagås i Troms og Finnmark.​

For grågås foreslås det at Statsforvalteren kan åpne for jakt inntil 20 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan. For kortnebbgås skal det innskrenkes i jakttiden i Trøndelag fylke mellom 15. oktober og 23. desember når bestandsforholdene krever det​.

Umiddelbar reaksjon fra NJFF

- Vi ser at de fleste av våre innspill ikke blir tatt hensyn til, ​og det er vi selvfølgelig ikke fornøyd med. NJFF hadde forhåndsinnspillet til jakttidene ute i organisasjonen og fikk mange innspill tilbake, som vi samlet og sendte som innspill til hva det burde høres på.  Jakttidene er noe av det som engasjerer mest ute i vår organisasjon, sier Roar Lundby, jaktkonsulent i NJFF.  

- Det er to hensyn som skal ligge til grunn for om vi skal ha jakt på en art, bestandssituasjonen og de jakttradisjoner vi har på arten. Bestandssituasjonen skal vi alltid hensynta, da vi skal høste av et overskudd. Jakttradisjoner er også viktig å ivareta understreker Lundby. 

- Vi vil sende høringsutkastet ut til våre fylkeslag og oppfordrer til en bred høring i organisasjonen, og så er det vårt forbundsstyre som til slutt vil avgjøre hva vi vil mene om de ulike punktene som direktoratet nå velger å høre på avslutter jaktkonsulenten.