Jakt og fiske til folket

Landsmøtet vedtok på helgens landsmøte at forbundets engasjement om et sterkt Statskog videreføres.

Publisert: 13. november 2021 kl. 10.37

Sist oppdatert: 13. november 2021 kl. 10.39

Statskog sikrer jegere og fiskere lik tilgang på jakt og fiske. De største arealene til Statskog er imidlertid langt fra der folk bor. Opplysningsvesenets fond har eiendommer nær der folk bor. Når nå skog og utmarksareal skal over i statlig eie er det viktig at disse arealene forvaltes av Statskog.

NJFF har lange tradisjoner for å støtte opp om et sterkt Statskog. Det er viktig å videreføre dette engasjementet, da det i de senere årene har det vært et økende press for privatisering av statsgrunn. 

Landsmøtevedtak:

NJFF må arbeide for at Statskog forvalter størst mulig areal. Statskog må beholde forvaltningen av statens områder i Nordland og Troms og overta forvaltningen av skogen og utmarka til Opplysningsvesenets fond.

Alt om Landsmøtet