Jaktstart for småviltjegerne

10. september er den store dagen for småviltjegerne, med jaktstart på blant annet rype- og skogsfugl. Totalt var det 83 500 jegere som var på småviltjakt sist jaktår.

Publisert: 09. september 2022 kl. 05.00

Rypejakta omtales ofte som folkejakta i Norge. Intet annet vilt felles i så stort antall. Totalt ble 176 500 ryper felt i løpet av jaktåret 2021/2022, som er en økning på 27 200 ryper felt fra året før. Det fordeler seg på 126 800 liryper og 49 700 fjellryper.

Det er et betydelig færre antall felte ryper nå enn for 20 år siden. Bak dette ligger det blant annet en endring i holdning om uttak blant rettighetshavere og rype- jegere med innførsel av kvotebegrensninger per jeger og lokalt kanskje også svakere bestander.

Kraftig oppgang i antall felte skogsfugl

Utbyttet av orrfugl og storfugl gikk kraftig opp sist jaktår sammenlignet med året før. På landsbasis ble til sammen 9 490 storfugl og 18 180 orrfugl skutt. Det er en oppgang på henholdsvis 41,6 prosent og 30,4 prosent.

Slik blir rypejakta

Svak nedgang i Sør- og Midt-Norge, bra i nord. Les mer her.

Mye å jakte på

Småviltjakta omfatter mer enn rypejakta. På resten av småviltjakta er tilgangen ofte god for jegeren, prisen lav og sesongen lang. I "den frie jakta" på hav og fjord er jakta til og med gratis.

Etter rype er ringdue en av de småviltartene det skytes mest av, og sist jaktår ble det felt 33 360 ringduer. Det er en oppgang på 3,8 prosent fra året før.

Til sammen 13 150 grågjess ble felt i sist jaktår. Det er 2 140 færre gjess enn i fjorårets jaktsesong. Til gjengjeld ble det felt 4 760 kortnebbgås, og det er en oppgang på 1 050 fra året før. Trøndelag er det største gåsejaktfylket.

Det ble felt 9 890 stokkender, en opp- gang på 4,2 prosent fra året før.
Flest stokkender skytes i Rogaland.

Ut i nytt terreng?

Skal du prøve deg i nytt terreng i år? Husk å ta forholdsregler når du ferdes i ukjent landskap: Hvert år er det redningsaksjoner etter jegere som har gått seg vill. NJFF vil derfor oppfordre alle jegere til å tenke sikkerhet:

  • Ha med et signalplagg i sekken. Dersom uhellet er ute, vil et signalplagg lette arbeidet for letemannskapene.
  • Lær deg å bruke GPS, kart og kompass. Dette er obligatorisk utstyr i jaktsekken. Sørg for at du kan bruke det riktig.
  • Last ned "Rett hjem-appen" til NJFF. Dette er et supplement til kart og kompass, men like fullt et nyttig hjelpemiddel som virker også der det ikke er telefondekning.

Rett hjem-appen kan lastes ned på App Store for iPhone og på Google Play for Android-telefoner.  ​​​​

Her kan du laste ned en NJFFs jaktvettregler

Skitt ja​kt!​​​

Les mer: