MENY hamburgermeny Close-menu button

Kvoter for jakt på kystsel 2022

Fiskeridirektoratet har vedtatt nye kvoter for årets jakt på kystsel. Her får du oversikten.

Kvoter for 2022

​Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter​:

Steinkobbe
Østfold: 16
Vestfold: 15
Telemark: 10
Rogaland: 14
Sogn og Fjordane: 22
Møre og Romsdal: 16
Sør-Trøndelag: 20
Nordland: 55
Troms: 40
Finnmark: 60
Totalt: ​268

Havert
Lista til Stad: 60
Troms: 25
Finnmark: 115
Totalt: 200​​​​

Jakt på kystsel

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland fylke. Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i indre Sognefjord med sidefjorder i Vestland fylke.​

Fylkeskommunen har ansvar for kystseljakt, og ingen kan delta i jakt på kystsel uten tillatelse fra fylkeskommunen i det området jakta skal foregå. 

Det er krevende å jakte på kystsel, og for å delta må man ha avlagt skyteprøve for storviltjegere. Kravene til skyteprøve følger Miljødirektoratets bestemmelser. 

Jakttider

  • Havert: For havert kan det i områdene sør for Stad gis jaktbevilgning i perioden 1. februar – 30. september og i områdene nord for Stad i perioden 2. januar – 15. september.
  • Steinkobbe: For steinkobbe kan jaktbevilgning gis i perioden 2. januar – 30. april og 1. august – 30. september.
  • Ringsel og grønnlandssel: For ringsel og grønlandssel kan bevilgning bare gis i perioden 2. januar – 30. september.​

Les mer om jakt på kystsel på Fiskeridirektorates sider​