Laksesesongen er i gang

I Norge har vi over 400 lakseelver - mange små, men også mange store med betydelige bestander. Nå er årets vakreste eventyr for laksefiskerne i elv i gang.

Publisert: 01. juni 2022 kl. 06.08

Sist oppdatert: 01. juni 2022 kl. 07.52

1. juni regnes som den store starten for laksefisket i elvene. Etter en lang vinters tålmodig venting og forberedelser er dagen i dag en festdag som svært mange laksefiskere med stor lengsel har sett frem til.​​​

Norge er kjent for den store laksen! Og tidlig i sesongen er det muligheter for å få en kjempeopplevelse. Ca 130 000 laks har bitt på kroken sommermånedene de siste årene. Det samme antallet vil det sannsynligvis bli i år. Omtrent 25 % av disse settes tilbake for å bevare verdifull fisk. Les mer om hvordan dette gjøres her. ​

Fra og med denne sesongen er det kommet nye fiskereguleringer for fiske etter laks, sjøørret og laks i elvene. Oversikten over åpne og lukkede elver finner du her. 

Ledig laksefiske​

Mye av laksefisket ligger på inatur.no. Her ligger mye av det fisket NJFFs lokalforeninger selger fiskekort på, men også mange av de øvrige elvene/valdene ligger her. 

Dårligste laksesesong i nyere tid

For første gang er det fanget flere pukkellaks enn atlantisk laks i norske elver i løpet av en fiskesommer. Basert på SSBs fangsttall ble det tatt 78 000 laks av sportsfiskerne i 2021. Tallet er lavt, bare for noen år siden var fangsttallet 133 000. 

10 beste elver målt i antall laks 2021

  1. Orkla
  2. Gaula
  3. Namsenvassdraget
  4. Numedalslågen
  5. Altaelva
  6. Repparfjordelva
  7. Mandalselva
  8. Bjerkreimselva
  9. Stjørdalselva
  10. Målselv

Kilde: Norske Lakseelver

Meld fra om syk fisk

Dersom du observerer syk eller død fisk, skal du logge deg inn på Veterinærinstituttets side for registrering av syk villfisk.​ ​Sportsfiskerne kan bidra med tidlig og verdifull​ informasjon.

Skitt fiske!