MENY hamburgermeny Close-menu button

Med Sparebankstiftelsen og OJFF i Gjersjøelva

Mandag 18.oktober var vi så heldige å få besøke Gjersjøelva og Oppegård Jeger- og Fiskerforening sammen med Sparebankstiftelsen i forbindelse med prosjektet «Sjøørretriket» og det gode arbeidet som gjøres i elva.

Publisert 26. oktober 2021 kl. 08.01

En flott morgen preget av morgendis og soloppgang gjorde stemningen ved elva magisk, og de flotte restaureringstiltakene som har blitt gjort, skinte ekstra flott i høstfargene. 

Bilde2.jpg

Oppegård JFF har lang fartstid langs Gjersjøelva, og kjenner elvas historie som sin egen bukselomme. I tidligere tider var elva preget av industrivirksomhet, og fortsatt kan denne påvirkningen sees i og rundt elva. Flere tonn med gammelt industriavfall har blitt fjernet fra elva de siste årene, og gamle vandringshindre har blitt fjernet til det beste for sjøørreten og laksen som benytter elva som gyte- og oppvekstplass. Det er fantastisk å se så mange ildsjeler som brenner for sitt arbeid, og det er dette arbeidet som legger grunnlaget for et sunt økosystem i og rundt Gjersjøelva med sine sidebekker og frodige kantvegetasjon.

Bilde3.jpg

Sparebanksstiftelsen har ved siden av sine tildelte midler til Sjøørretriket, bidratt med mye midler til den lokale jeger- og fiskerforeningen og arbeidet i Gjersjøelva. Ved den første fisketrappen er det montert en fisketeller, som gjør det lett å observere oppgang av fisk, størrelse, artsfordeling og eventuelle uønskede arter som måtte opptre. Slik kartlegging er viktig, og er med på å vurdere effektiviteten av tiltakene som gjøres i elva.

Bilde4.jpg

Vi i NJFF takker enormt mye for gjestfriheten og det gode arbeidet som gjøres av Oppegård JFF i Gjersjøelva, og Sparebankstiftelsen for deres midler til prosjektet Sjøørretriket og alle de lokale prosjektene! Ringvirkningene av arbeidet er store, og det er ingen tvil om at sjøørreten i Oslofjorden og samfunnet rundt vil nyte godt av arbeidet som har blitt gjort og kommer til å bli gjort i tiden fremover.

Bilde5.jpg

 

Les mer om prosjektet Sjøørretriket