MENY hamburgermeny Close-menu button

Nå kan du lese pH-status 3/21

I denne utgaven av pH-status setter vi et særlig fokus på pukkellaksen. Som mange kjenner til så har pukkellaksen invadert elvene her til lands hvert av de siste oddetallsårene, og mengden av pukkellaks har dessverre stadig økt.

I pH-status nummer 3 kan du lese en oppsummering av årets «pukkellakssesong» i Norge fra NINA-forsker Henrik Bentsen, erfaringer fra grunneierne i Modalselva i Vestland fylke på årets uttak av pukkellaks, samt NJFFs reaksjon på at regjeringen nå vil bevilge midler til tiltak mot denne svartelista arten fra 2022.

En annen svært uønsket gjest i elvene våre er rømt oppdrettslaks. Oppdrettslaksen er et problem også i kalkingselver og særlig der man jobber for å få reetablert og bygget opp en egen, lokal stamme. Erfaringene fra Åna Sira inneværende sesong kan du lese mer om i bladet.

På den positive sida så skjer det mye når det gjelder fysiske tiltak i elver og bekker for å bedre forholdene for fisk og vannmiljøet generelt. Et eksempler på ulike grupper (av mange!) som jobber med dette er NJFFs prosjekt Sjøørretriket, hvis hovedmål er å styrke sjøørretbestandene i Oslofjorden og Skagerrak ved å restaurere og forbedre sjøørretvassdrag, eller Sjøørretprosjektet Rogaland som jobber med å forbedre tilstanden i utallige bekker og elver i fylket. Redaktøren i pH-status er biolog, og har selv erfaringer på dette området, senest fra i sommer. Han påpeker mulighetene som kan dukke opp når det skal bygges ny infrastruktur som berører vassdragene våre, og at dette kan kombineres med gode tiltak for å bedre forholdene for fisk og vannmiljø.

Et par andre positive saker kan du også lese om i nummer 3, dette gjelder viktig forskning for å hindre at fisk havner i turbiner i elvekraftverk, og den gode effekten av bruk av kalkgrus i sure småvassdrag.

Last ned pdf av utgaven

Les pH-status 03/21 External-link icon

Om pH-status

pH-status gis ut av NJFF med fire nummer i året. Tema er kalking, forsuring og vassdragsforvaltning, som belyses gjennom fagartikler og reportasjer. pH-status gis ut som gratisabonnement til offentlig forvaltning, forskning, organisasjoner og politikere.

pH-status utgis digitalt, du kan motta nyhetsbrev og lese artikler på deres egen nettside.​

På temasiden til pH-status kan du laste ned både siste utgivelse og tidligere utgaver i tillegg til å melde deg på nyhetsbrevet. 

Gå til pH-status External-link icon